*

Arild Haaland:
Shakespeare - His Intellectual and Moral Universe
1993 and 2006


Haaland's Shakespeare in Bulgaria (article in Norwegian):
Ivrige bulgarere
På Høyden nr 10, 11 juni 1997


Ytringsfrihet: Georg Apenes og William Shakespeare
Av Marianne Haslev Skånland – "Shakespeare-oversetter"
13.05.04

*