Lingvistikk, grunnivået, Universitetet i Bergen

Ling 112 Morfologi og fonologi


Pensum 4 (foreløpig versjon 09.01.2007)
V 2007


                                                                                                     sider

C.Hj. Borgstrøm (1973):
Innføring i sprogvidenskap
Oslo: Universitetsforlaget 
Kapitel 3 til og med § 17.11, + § 18.6                                             25
Kapitel 5                                                                                           4

John Lyons (1968): Introduction to Theoretical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press 
Kapitel 7 og 8, unntatt avsnitt 7.6.7–7.6.9                                    123

Torodd Kinn (1999): "Partiklar og komplementatorar. Om
ordklasseinndeling i NRG", i
Nordica Bergensia 21.
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen                               11

Jan Terje Faarlund (1999): “Ordklasser og definisjonar. Kommentar
til Helge Dyvik og Torodd Kinn”, i
Nordica Bergensia 21.
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen                                6

J.E. Buse (1965): "Problems of Morphology and Classification
illustrated from Rarotongan", i
Lingua 15.
Amsterdam: North Holland Publ Co.
side 43-47                                                                                       5

Marianne Haslev (1985):
Lorang eller den forbudte fonologi. Bind 1.
Nr. 18, Skriftserie, Institutt for fonetikk og lingvistikk,
Universitetet i Bergen                                                                   126

Kjell Gustafson (1987):
Elementær akustikk for lingvister
Nr. 29, Skriftserie, Institutt for fonetikk og lingvistikk,
Universitetet i Bergen                                                                     50

Marianne Haslev Skånland (2000):
Skrift og transkripsjon
Nr. 51, Skriftserie, Seksjon for lingvistiske fag,
Universitetet i Bergen                                                                     25
                                                                                                   ____

                                                                                                    375