*
Vitenskapsanalyse og -kritikkdSak om drapet på Birgitte Tengs i 1997/98 og i 2022
Av  Marianne Haslev Skånland
12 november 2022

Et avis-intervju med Kari Killén
Av Marianne Haslev Skånland
21 oktober 2022

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 2
(utvidet versjon)
Av Marianne Haslev Skånland
10 juli 2021

Retraumatisering?
Av Kåre Sørlie
25 november 2020

Hillary og Bill Clinton – ivrige pådrivere for tvangsadopsjon i USA – 1
Av Marianne Haslev Skånland
29 oktober 2020

Marianne Haslev Skånland:
Vurderingen av det biologiske prinsipp i Raundalen-utvalgets innstilling NOU 2012-5 og i presentasjonen av den
25 oktober 2020

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Ny Bufdir brukerundersøkelse 2016

17 april 2020

familien-er-samlet:
Rapporter om barnevern fra Bufdir i 2015 og 2016
Bufdir-rapport 2015: Åtte av ti er fornøyd?

16 april 2020

Angrep på barnevernet – en desperat handling?
Av Gunnar Graff
16 januar 2020

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (5)
Vigdis Bunkholdt, psykologspesialist

27 november 2019

Kommentar om vitenskapelig infomasjon i barnevernssaker
Av Ronny Hugo Hansen Warelius
4 oktober 2019

Gunnar Sveen:
Sakkyndige psykologer
12 juni 2019

Olav Terje Bergo:
Selvpålagt blindhet hos tre barnevernsforsvarere
20 februar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (4)
Karen Hassel, psykolog, adopsjonsekspert, redaktør av barnevernets prosjekter

14 januar 2019

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (3)
Lars Smith, professor emeritus i psykologi

15 november 2018, revidert 20 november 2018

Marianne Haslev Skånland:
Myndighetenes statistikker og generaliseringer om barnevern
19 oktober 2018

Falstadsenteret:
Etterlyser barnas historier
Ført i pennen av Gaute Ulvik Haugan, prosjektleder ved Falstadsenteret
11 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Psykolog Salvesen tror barnevernet var utmerket på 1990-tallet, og kan bli utmerket igjen
8 oktober 2018

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (2)
Kjell Olaf Edvardsen, psykolog

26 august 2018, med tillegg 14 oktober 2020

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter (1)
Kari Killén, sosionom og dr. philos

26 august 2018

Marianne Haslev Skånland:
Noen barnefaglige eksperter
26 august 2018 –

Marianne Haslev Skånland:
"Forandringsfabrikken" klager over psykologene som diagnostiserer dem?
6 februar 2018

Om fakta og evaluering av barnevernsarbeidet
Av Oddvar Espegard
23 november 2017

Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd
Av Marianne Haslev Skånland
9 november 2017

Fakta om barnevernet
Av Oddvar Espegard
18 oktober 2017

Noen få artikler om "tilknytning", et begrep som står mot "det biologiske prinsipp" /
A few articles about "attachment", a concept which is in opposition to "the biological principle"

Av Marianne Haslev Skånland
21 februar 2016

Sinnsforvirret artikkel og/eller forvirret forskning?
Av Marianne Haslev Skånland
16 oktober 2015

En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport
Av Marianne Haslev Skånland
1 oktober 2015

Om tilknytning, blikkontakt og samspill
Av Marianne Haslev Skånland
16 august 2015

Marianne Haslev Skånland:
Forskjell på egne barn og stebarn ?
7 august 2015

Marianne Haslev Skånland:
'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på Stortinget

18 mars 2015

Marianne Haslev Skånland:
Skaden ved adskillelse oversett av fagperson Steinkopf
25 november 2014

Feil: Det betyr ingenting
– Om barnevernets språkbruk
av Marianne Haslev Skånland, språkforsker
23 mars 2014

Fosterbarn som blir sårbare og får reaksjoner
av Marianne Haslev Skånland
17 januar 2014

Marianne Haslev Skånland:
50 prosent av alle fosterbarn har psykiske lidelser – hvorfor?
13 januar 2014

Frastøtende å skjule hvem "klientene" i barnevernet er
av Marianne Haslev Skånland
13. desember 2013

Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

Av Marianne Haslev Skånland
7 juni 2013


Sverre Kvilhaug:
Barnevernet i Norge - Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmålet om
omsorgsovertakelse er til barnets beste

7 juni 2000


Marianne Haslev Skånland:
"Sosial arv" er en fiksjon
13. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Sukker og aggressivitet
ADHD eller normal fysiologi?

1. november 2011

Marianne Haslev Skånland:
Mere tull om Breiviks barndom
4. oktober 2012

Marianne Haslev Skånland:
Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom
14. oktober 2011

Fakta og forskning
Artikler av professor Marianne Haslev Skånland
   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (1): Diagnosen Münchausen
      syndrome by proxy (MSbP) - Münchausens syndrom ved
      stedfortreder - er svindel
      29. desember 2004

   •Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke
      
ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra
      biologiske barn - Daly & Wilsons forskning
      13. april 2005
   •
Barnevernets bedømmelser
      To eksempler på barnevernsideologi i Kari Killéns bok
      
Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar
      19. juli 2004
   •
To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2
      
Foreldre (F2F)
      6. januar 2005
   •
Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
      Desember 2007

Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet

01.12.06


Marianne Haslev Skånland:
Alexander Aminoffs språklige kompetanse som barn
Analyse av påstander fremsatt av det svenske sosialvesenet i forbindelse med tvangsfjerningen av ham fra hans mor
04.05.06

Identifikasjonen av Olof Palmes drapsmann
Vitnespsykologisk analyse av Astrid Holgerson
Forord og kommentar av Marianne Haslev Skånland
Oktober 2001
Notat om tv-program  4 april 2018

*