*18 mars 2015
Marianne Haslev Skånland:


'Seksuelt overskridende atferd' hos barn?
En ny runde behandlings-mani, denne gangen på StortingetDet kommer stadig lovforslag og spørsmål til statsråder som vedrører barnevern. Få av dem går i riktig retning, og en del er direkte farlige, slik som dette:

Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Dokument nr. 15:754 (2014-2015)
Stortinget, 16.03.2015


"Terje Breivik (V): Vil statsråden vurdere å opprette egne behandlingsinstitusjoner til barn med seksuelt overskridende atferd, og på hvilke andre måter vil statsråden sørge for at behandlingstilbudet til denne gruppen barn styrkes?"

Dette er noe av det verste jeg har sett på svært lenge. Det bekrefter at vi er inne i en bølge av sex-hysteri like farlig og like urealistisk som i tiden før og under Bjugn-saken.

*

"Når det gjelder barn med seksuelt overskridende atferd arbeides det lite systematisk for å utvikle utrednings- og behandlingstilbud i Norge. Dette til tross for at omfanget av problemet er stort. …. det antas at opptil halvparten av alle seksuelle overgrep mot barn begås av andre barn."

Hva slags pålitelige kunnskaper tror han han har om omfang og forekomst i forskjellige grupper og aldre?
    Man kan lett tenke seg hvem som skal diagnostisere HVA som er "seksuelt overskridende atferd". Denne typen 'diagnostisering' vil utvilsomt ramme barn som viser interesse for og utforsking av seksualitet, og seksuelt betonet lek med andre barn, som er helt normal i barnealder.

*

"F.eks. har de egne behandlingsinstitusjoner i Sverige med godt utdannede fagfolk."

Ja, Sverige er kommet enda lenger på denne galskapens vei enn Norge, på samme måte som hele det svenske barnevernet er enda verre enn det norske. Å kopiere Sverige er noe nordmenn er vant til, uten å stille kritiske spørsmål og uten å undersøke realitetene.

"De mest traumatiserte barna er dårlig fungerende og trenger ofte omfattende terapi, både i grupper og individuelt. De trenger også å trene på å regulere følelser og å «normalisere» sosiale relasjoner. Mange av barna må lære om normalt samliv og seksualitet. Dette er ofte behandling som er tidkrevende og som krever tett oppfølging. Noen av barna vil kanskje ha behov for intensiv behandling og opphold på institusjon hvor målet er å gjøre dem i stand til å leve et normalt liv, sosialt, relasjonelt og seksuelt. Med tett og riktig behandling reduseres faren drastisk for at de forgriper seg igjen. Anslag tyder på at minst 1 av 10 trenger langvarig behandling."

Vi kan jo gjette hvem som skal 'behandle'.
    Breivik hevder her ganske skråsikkert en innsikt i normalitet, og har en kullsviertro på behandling, som jeg ikke kan huske noe politi eller helsevesen verden rundt har demonstrert å ha dekning for. (Hadde de kunnet vise det, ville det vært en verdenssensasjon, og ha brakt rettspleien et meget langt skritt fremover.)

*

"Barna har ofte selv erfaring med overgrep, vold og annen omsorgssvikt…"

Her er vi tilbake til overtroen på 'tegn' på sexovergrep – at barn som viser seksuell interesse skal ha vært utsatt for overgrep (og 'hjelpe'etatenes yndlings-gjerningsmenn er naturligvis egne foreldre). Jeg har selv vært sakkyndig vitne i en barnevernssak hvor barnevernet prøvet seg med en slik påstand.

Faktisk fører Terje Breivik og partiet Venstre oss her ikke bare tilbake til tidligere hysteriske bølger av overtro om sex og atferd. Dette overgår til og med alt vi, så vidt jeg vet, har sett fra det puritanske Amerika. Der har man satt folk i fengsel for alt fra onani til ubeviste sexovergrep som noen påstår de 'husker' gjennom psykoterapi ('fortrengte minner'). Men selv ikke der tror jeg de har tvunget
barn til årelang 'terapi' for fullstendig normal atferd, skjønt ubegrunnede oppfatninger av hva som er normalt har naturligvis florert. Som her i Norge, tydeligvis.

*

Det er så alarmerende som noe kan bli. At slike forslag som dette, og den tenkemåte som ligger til grunn, kan legges frem på Stortinget, skyldes at Norge aldri har tatt noe oppgjør med alle de justismordene slikt sex-hysteri har produsert, og med de kretser som har produsert, og produserer, dem. Befolkningen må leve med resultatene av denne unnlatelsen.

  
*