*Fakta og forskning

Artikler av professor Marianne Haslev Skånland


Jeg skylder en takk til mange som over de siste årene har bistått meg med inspirasjon, informasjon og diskusjoner som har bidratt til at jeg har kunnet skrive disse artiklene. En individuell takk må allikevel gå til:

Siv Westerberg, som med sin store erfaring med Strasbourg-saker og med aldri sviktende humanitet og samarbeid er hjørnestenen i vår kamp mot barneverns-overgrepene,

Marit Wang, som med sin detaljerte dokumentasjon av barnevernets forfølgelser i boken Det store barnevernspøkelset åpnet mine øyne for alvoret,

Lynette Burrows, som gjorde meg oppmerksom på Daly og Wilsons forskning,

Astrid Holgerson og Lennart Sjöberg, som med sin fagkunnskap og omfattende erfaring i rettsapparatet i Sverige ledet meg effektivt i å orientere meg i viktige deler av så vel den relevante psykologiske faglitteraturen som kvakksalver-litteraturen som benyttes overfor domstolene,

minnet om Harry Ulich, god venn og konstruktiv samtalepartner om barneverns-forferdelighetene,

og aller mest Nina Hauge, som har hjulpet uvurderlig ved å lete frem litteratur som jeg bare husket vagt, ved korrekturlesning, kommentarer og redigeringsarbeid på nettet, og ved stimulerende diskusjoner om så vel enkelt-punkter som store linjer – kommunikasjon som jeg håper også vil fortsette i fremtiden.


Bergen 13. april 2005
Marianne Haslev Skånland

**

April 2005:
Marianne Haslev Skånland er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider særlig med vitenskapsanalyse og vitenskapskritikk, både generelt og innen områder av språkvitenskap, psykologi og barnevern, og er medlem at det vitenskapelige råd i Stiftelsen för rättspsykologi i Stockholm. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv.

**