*


14. oktober 2011Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom

Av Marianne Haslev Skånland


Og så tok de for alvor av fra bakken, da, all verdens psykobablere som har satt i gang med "Breiviks barndom". Det vil de drive på med lenge. Man lager sensasjon av at en psykolog hadde utredet og funnet ut at ABB skulle vært tatt av barnevernet da han var 4 år. Breiviks forsvarer Lippestad kan ikke klandres for at han prøver alt som muligens kan hjelpe hans klient; det er hans oppgave. Men andre aktører burde bli gjenstand for sterk kritikk. Det bærer i retning av at morens angivelige "omsorgssvikt" skal tillegges skylden, og dette hopper de henrykt på.

Breiviks far mottok psykolograpport
VG 12.10.2011

Naturligvis, psykoanalysens verste babbel har fått fullt gjennomslag i det norske folk. Godtfolk tror på disse påstandene om barndommen, og især om at hver detalj av foreldrenes personlighet og adferd har overveldende betydning for hva vi senere gjør. Forskning sier noe annet:

Germund Hesslow, dosent i teoretisk filosofi og nevrofysiologi:
Inte mammas fel om barnet blir mördare
nkmr / Svenska Dagbladet 18.01.1999


I ABB-saken: Hva slags
evidens er det for at moren hadde sviktet på noen måte? Hva slags evidens er det for at psykologens uttalelser og råd hadde noe saklig grunnlag? Med det vi vet om psykologers uttalelser i barnevernssaker, overgrepssaker og psykiatrisaker, er det liten grunn til å ha noen umiddelbar tiltro til denne psykologuttalelsen. Psykologens navn beskyttes også, som vanlig gjøres med dem som går barnevernets ærend.

Det er utrolig hvilken treffsikkerhet man tillitsfullt tillegger psykologers uttalelser. Hva med å granske noen bunker psykologuttalelser i barnevernssaker opp mot hvordan det virkelig går? Hva med det betydelige antall barn som psyko-profesjonene "forutsier" at det vil gå dårlig med hvis de blir værende hos sine foreldre, som derfor blir tatt, og som det så går usedvanlig dårlig med under eller etter barnevernets mangeårige "omsorg"? Skulle man kaste et blikk på det statistiske forhold mellom disse og de barn som vokser opp hos sine foreldre men under meget dårlige omstendigheter? Forskning om dette har vært tilgjengelig i årevis.

Fremfor alt: Våre myndigheter og "hjelpe"apparatet selv har innbilt folk at hvis bare barnevernet "griper inn og overtar omsorgen", da blir alt storartet for barnet. Jaha. Man får se på den generelle statistikken da. Fengslene renner visst til enhver tid over av folk som har vært under barnevernet. Har deres fortid med barnevernets "omsorg" skapt et solskinnsliv eller tvert imot?

Og naturligvis, barneverns-entusiast advokat Mette Yvonne Larsen mener at "selvsagt" har barndommen alt å si for å "forklare" ABB:
Det er å forvente at en person med et slikt aggresjonsnivå har hatt svært vonde og skadelige opplevelser i tidlig barndom. Det vil være viktig for alles forståelse, også de fornærmede, hvordan en person kan utvikle seg til å bli en massemorder.
(
Krever gransking av barnevernet, VG 13.10.2011)

Det er ikke småtteri disse samfunnsaktørene tror de vet, og har ambisjoner om å kunne forklare og forstå. Men forskning og empiri støtter altså ikke forestillingene om å kunne forklare mennesker ut fra miljø og påvirkninger, uavhengig av deres selvstendige tanker og følelser. Aktørene mangler trolig også forståelse for begrepet "tilfeldighet" og de vanskeligheter som er forbundet med å forstå komplekse, levende organismer. Mekanistiske forklaringer à la marxisme og psykodynamisk psykologi har alltid vært for enkle og primitive andsynes virkeligheten.

Fra tid til annen blusser den kraftig opp i samfunnet, denne nokså overmodige lysten til å uttale seg "vitenskapelig" og suverent om alt og alle, lysten til å lobotomere, sperre inne, sterilisere - i "god" tid, for å foregripe. Man vil "forstå" hvordan ABB har kunnet bli massemorder for å ta makten over alle som man allerede i deres "tidlige barndom" kan forutse "skjevutvikling" hos? Lysten til å herske over andre kobles gjerne til en forkvaklet ideologi av noe slag. Så også her. Hvordan denne trenden i menneske- og samfunnssyn trolig vil utvikle seg, er mere forutsigbart enn hvilke småbarn som kommer til å bli drapsmenn i voksen alder.*