*


18 oktober 2017
Fakta om barnevernet

Av Oddvar Espegard


••
Innlegget sto som debattinnlegg i avisen Hallingdølen
den 17 oktober 2017.
Det er trykket her med forfatterens velvillige tillatelse.
••


Jeg viser til årsmeldingen for barnevernstjenesten her i Hallingdal. De har som mål å øke andelen barn i fosterhjem, står der å lese på side 4.

Evalueringen av barnevernet kan fortelle oss: I årene 1990-2002, så tok 1500 barn og foreldre livet sitt, som var kommet inn under barnevernets omsorg. Denne undersøkelsen alene hadde flere enn 99.000 barn som grunnlag, en solid evaluering av barnevernet i Norge.

Så kommer i tillegg alle dødsfallene som skriver seg fra sykdom, smerte og ødelagte indre organer, som følge av påkjenningene. Og de er mange flere enn selvmordene. Og her er store mørketall, det er mange flere enn noen statistikk klarer å fange opp. Det kjenner vi fra Statistisk Sentralbyrå.

Samt alle de som faller utenfor i samfunnet, uten arbeid og uten egen inntekt, og mange blir rusmisbrukere, leser vi. Og barnevernet har ikke holdt på i bare 12 år, men i mange ganger 12 år.

Summerer vi dette så kommer vi opp i TI-TUSENVIS av menneskeliv, sier forskningen! Og så har vi det som ikke lar seg telle: alle tårer og all lidelse til HUNDRETUSENER av barn, mødre og fedre, søsken, tanter og onkler og besteforeldre – bare i lille Norge !!

Kilde: NIBR-rapporten (http://www.nibr.no/pub109) for forskningen og statistikken.

Hvor dødelig er barnevernet?


*
*