*

26 august 2018
med tillegg 14 oktober 2020Marianne Haslev Skånland:

Noen barnefaglige eksperter (2)
Kjell Olaf Edvardsen, psykolog


Psykolog Edvardsen er medlem av KIB –
Kompetansenettverket Kvalitet i Barnevern.

I forbindelse med intervju i Dagbladet av denne gruppen om blant annet et møte mellom dem og daværende statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet Solveig Horne, finner vi følgende:

"KIB-psykologene følte at statsråden virkelig lyttet til hva de hadde å si under møtet torsdag.    
    - Vi blir tatt på alvor og sett på som noe annet enn en rabulistisk aktivistorganisasjon for misfornøyde foreldre og forsvarere av det biologiske prinsipp, sier psykolog Kjell Olaf Edvardsen."

Ekspertnettverket KIB vil endre barnevernet
Møtte ekspertene som slår alarm om barnevernet: Horne er enig i kritikken
Dagbladet, 26 juni 2017

Edvardsens uttalelse om foreldre og om det biologiske prinsipp taler for seg selv.


Dagbladet hadde også en artikkel måneden før angående dannelsen av KIB og forberedelsene de gjorde til møter med barne-statsråden og barneombudet:
Ekspertnettverk vil bedre barnevernet
 – Vi jobber ikke for barnas beste ved å knuse foreldrene. De blir en pariakaste
Dagbladet, 5 mai 2017

Her intervjues Einar Salvesen, Ragnhild Pettersen, Kari Killén og Kjell Olaf Edvardsen. Om Edvardsen opplyses det: "Kjell Olaf Edvardsen er psykolog med 20 års erfaring som psykologisk sakkyndig i flere fylkesnemnder."

Edvardsen selv:
"Jeg har jobbet som sakkyndig i tre ulike fylkesnemnder i 20 år. I rundt 30 prosent av sakene, gikk jeg ut med en kvalmende fornemmelse av at dette ikke ble helt riktig. Og som psykologisk sakkyndig står du der som nemndas faglige alibi, sier psykolog Kjell Olaf Edvardsen."

Spørsmålene som melder seg er da: Hvorfor har psykolog Edvardsen opptrådt slik i en tredjedel av sakene at det gir ham en kvalmende fornemmelse? Hvorfor har han fortsatt med dette i 20 år? Og hvorfor ser han ikke tilstanden som verre enn 'ikke helt riktig'?

*

Jeg kjenner heller ikke til senere uttalelser fra ham som uttrykker noe modifisert syn på egen virksomhet, på foreldre som verdsetter det biologiske prinsipp, eller på barns behov.

**Noen barnefaglige eksperter
26 august 2018 –
  


*