*


4. oktober 2012
Oppdatert 6 desember 2021
Mere tull om Breiviks barndom

Av Marianne Haslev Skånland
Spekulativt om årsaker

Jaha, psykobabbelet fortsetter, om Breiviks barndom som årsak til hans gjerninger 22. juli. Skråsikre uttalelser om barndommens betydning dukket allerede opp i forbindelse med sakens dokumenter i 2011. Nå utfolder sirkuset seg i en bok som presenteres som en slags gedigen analyse.

Gyldendal forlags representant forsikrer glatt i morgennyhetene den 4.10.12 at boken som publiseres nå, er særdeles grundig 'researchet' av forfatteren. Og hva er forfatteren, en viss Aage Storm Borchgrevink, kommet frem til? Jo, visstnok at all skyld lå hos Breiviks mor og at ABB som 4-åring led av alvorlig 'tilkytningsforstyrrelse'.

Hva for research er denne konklusjonen basert på? Jo, "barnevernsdokumenter med nærgående beskrivelser av terroristens familie".

Hoho, hva venter man å finne i barnevernsdokumenter? Fra snart 20 års erfaring med slike dokumenter i tallrike saker kan jeg fortelle Gyldendal forlag at det er fullstendig forutsigbart hvordan barnevernsbeskrivelser
av hvem som helst er. Det kan også barnevernsofre i hopetall bekrefte, de fleste av dem med helt normale kjernefamilier og slektninger og venner, hvorav ingen kjenner seg igjen i barnevernets beskrivelser av dem.

Dertil kommer at forestillingene og påstandene om barndommens uendelige betydning har feste i Freud og ikke i virkeligheten – man kan researche så mye man vil.

Skribent og utgiver har øyensynlig ikke oppdaget av barnevernet normalt lyver, i sak etter sak, samt at de bygger på psykobabbel som er nærmest anti-vitenskapelig på nær sagt alle områder de "bedømmer"? Vel, man får vel tilgi forfatter og forlag, for de gjør seg jo ikke andre forestillinger enn den norske befolkning generelt gjør og hever seg ikke over det vanlige troskyld.

Borchgrevink uttaler at det har 'manglet' en 'komplett' beskrivelse av Breivik - implisitt mener han vel at han har gitt et bidrag? Han har med seg psykiatrene Skårderud og Karterud som bidragsytere til boken, og de 'garanterer' visst faglig grunnlag og teori! Derimot kommer psykolog Torgersen med en fornuftig kommentar: "Professor i klinisk psykologi, Svenn Torgersen, er ikke enig i bokens konklusjon om at barndommen er årsaken til at Breivik endte opp med å drepe 77 mennesker. Han mener opplevelsene i barndommen ikke er særlig oppsiktsvekkende. - Det er ikke noen grunn til å si at hans opplevelser i barndommen er noe oppsiktsvekkende, ut fra hva mange barn opplever. Det er ikke mulig å kunne konkludere med at en eventuell omsorgssvikt er noe essensielt for denne saken." (1)

Breiviks mor og hennes advokat uttaler seg ikke. Det er sannsynligvis klokt, gitt psykobabbelets makt i vårt samfunn.

Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad høres forbauset ut - han "mener det er rystende hvordan hun omtales i boken. – Det er faktum som viser at Breivik i barndommen hadde utfordringer, men hva de skyldes eller hvem som sviktet, er etter min oppfatning høyst uklart. Det er trist at noen 30 år etterpå setter seg til dommer over en familie uten, etter min oppfatning, åpenbart å vite hele bildet, sier Lippestad" (1). Det står i en viss kontrast til hva Lippestad uttalte om barndommens utvilsomme betydning tidlig (kort referert til i (2)), men han har kanskje forstått noe i mellomtiden, og har ihvertfall fått en sunnere reaksjon nå.Litterære fantasier

I en av VGs artikler (3) fremgår det at forfatteren Borchgrevink er litteraturviter. Det oppklarer en del. Det er på litteratur-institutter Freud har sin gjenværende sterke stilling i Akademia, ikke på de psykologiske avdelinger som driver vederheftig forskning om virkelige mennesker i den virkelige verden. Samtidig som litteraturvitere forsker i skjønnlitteraturens verden, har enkelte av dem et uklart forhold til andre vitenskaper, så som psykologi, som berører det deres forfattere skriver om. Jeg har sett litteraturanalyser som roter sammen forfatter, forfatterens figurer, og virkeligheten utenfor. For noen år siden opptrådte et par litteraturforskere i en avisartikkel hvor de hevdet at Ibsens Osvald hadde vært utsatt for incest. Det virket faktisk som om Osvald var en virkelig person for dem. Jeg minnes også Jørgen Lorentzen, som først gikk hardt ut mot Harald Eias programmer og kritiserte Eias presentasjon av vitenskaper som sosiologi, biologi, psykologi, og som dernest i et diskusjonsprogram klandret Eia for å ha angrepet ham selv ettersom han (Lorentzen) 'bare' var litteraturviter.

Litteraturviter og forfatter Borchgrevink sier om Breivik: "Den mørke impulsen kom etter mitt syn fra barndommen" (3). Han burde helst ikke sagt "etter mitt syn" men "i mine ønske-fantasier". Jf (5).

VG's Anders Giæver kjøper Borchgrevink og den 'store tilknytningsforstyrrelsen' og synes denne boken "gjør det beste forsøket så langt" på å 'forstå' Breivik (4). Ikke så uventet fra en journalist, kanskje.

På spørsmål om hvorvidt det var tilbørlig å publisere boken, eller en krenkelse av morens rettigheter, sier Gyldendals representant at det var en avveining mellom to hensyn: hensynet til privatlivets fred, og hensynet til offentlig interesse.

Gyldendal har altså ikke oppdaget et tredje hensyn, som ihvertfall på lengre sikt er uhyre viktig: hensynet til sannheten. For samfunnet er den stadige gjengivelse vi opplever av barnevernets og deres psykobableres påstander som om de var sanne og et uttrykk for imponerende innsikt, særdeles skadelig.

I norsk samfunnsliv bekrefter man igjen at man ikke er kommet lenger enn til å støtte seg på barnevernsdokumenter når man leter etter årsaker til menneskers handlemåte. Og disse oppfatningene, og deres resultater, skal vi måtte leve med lenge, kanskje i flere generasjoner ennå.•••(1)
Ny Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
abc nyheter, 04.10.12

(2) Marianne Haslev Skånland (14.10.2011):
Psykologiske forutsigelser og ABB's barndom
MHS's hjemmeside

(3) - Utsatt for mishandling og omsorgssvikt
VG, 04.10.12 (Artikkelen finnes i papirutgaven)

(4) Anders Giæver:
En mulig forklaring
VG, 04.10.12 (Artikkelen finnes i papirutgaven)

(5) Germund Hesslow, dosent i teoretisk filosofi og neurofysiologi:
Inte mammas fel om barnet blir mördare
Svenska Dagbladet, 18 januar 1999


Om Breivik-saken og psykologiens posisjon i rettsvesenet:
Marianne Haslev Skånland:
Hvem kan stilles for retten?
MHS's hjemmeside 20.04.2012 / BA 17.04.2012Nyhetsartikkel om boken finnes i variasjoner i mange aviser og andre media 4.10.12., blant annet her:

Breivik-bok fokuserer på barndommen
nrk, 04.10.12

- Systemet sviktet både Breivik og moren
Nettavisen, 04.10.12

Ny Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
Dagbladet, 04.10.12

Sterke påstander om Breiviks mor i ny bok
VG, 04.10.12

Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
BA, 04.10.12

Ny Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
Bergens Tidende, 04.10.12

Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
Romerikes Blad, 04.10.12

NTB: Ny Breivik-bok med kraftig skyts mot moren
Østlands-Posten, 04.10.12


*