Lingvistikk, grunnivået, Universitetet i Bergen


Ling 203 Historisk lingvistikk og sosiolingvistikk
15 studiepoeng, ca 500 siders pensum


Pensum 1
H 2004

                                                                                      sider
Theodora Bynon (1983):
Historical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press
ISBN 0-521-29188-7
     
unntatt kapittel 3                                                          220


Helge Dyvik (2003): "Offisiell og ikke-offisiell
språknormering – nyttig eller skadelig motsetning?"                   10
i Helge Omdal og Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter
i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis
Forskningsserien nr. 33, Høgskolen i Agder, Kristiansand.
Høgskoleforlaget 2003. side 25-40


Helge Dyvik (2000): "Er diakron syntaks mulig?"                       18
Norsk Lingvistisk Tidsskrift 18


Didrik Arup Seip (1954):
Gjennom 700 år. Fra diskusjonen om
norsk språk
Oslo: Fabritius
   "Noen gamle opplysninger om nordiske språk"                        7
   "Om pronomenet man i norsk lovspråk i 16. hundreår"             6
   "Storm Munchs 'Saga' og den første målstrid i Norge"             15
   "Norsk språkutvikling etter 1814 og danske oppfatninger"         7
   "Forstår vi hverandre i Norden?"                                           3
   "Om navnene på de to målformer"                                        6
   "Norsk språknemnd og Universitetet i Oslo"                          15
   " 'Læreboknormal' "                                                          13


Erik Egeberg (1986): "Kjell Venås om Gustav Indrebø –
Lærdomshistorie og målstrev"                                                 7
Heimen 4, 1986 XXIII

Derek Bickerton (1981):
Roots of Language
Ann Arbor: Karoma. ISBN 0-89720-073-X
   Introduction                                                                      2
   Ch 1: "Pidgin Into Creole"                                                   41
   Ch 2: "Creole , side 132 – 135"                                             3
   Ch 3: "Acquisition"                                                            77


Suzanne Romaine (1988):
Pidgin & Creole Languages
London/New York: Longman. ISBN 0-582-29647-1
   Ch 7:  "Language universals and pidgins and
             creoles", side 256 – 295                                          40


Michael Studdert-Kennedy (2000): "Evolutionary Implications
   of the Particulate Principle: Imitation and the Dissociation of
   Phonetic Form from Semantic Function"                               14
i Chris Knight, Michael Studdert-Kennedy, James R. Hurford
(eds): 
The Evolutionary Emergence of Language
Cambridge: Cambridge University Press
                                                                                    _____

                                                                                      504