Lingvistikk, grunnivået, Universitetet i Bergen


Ling 203 Historisk lingvistikk og sosiolingvistikk
15 studiepoeng, ca 500 siders pensum


Pensum 2
H 2005

                                                                                                     sider
Theodora Bynon (1983):
Historical Linguistics
Cambridge: Cambridge University Press
ISBN 0-521-29188-7
     
unntatt kapittel 3                                                                     220

C.Hj. Borgstrøm (2. utgave 1973):
Innføring i sprogvidenskap
Oslo: Universitetsforlaget
   Kapitel IX: "Lydendringer"                                                              12


Helge Dyvik (2003): "Offisiell og ikke-offisiell
språknormering – nyttig eller skadelig motsetning?"                          10
i Helge Omdal og Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter
i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis
Forskningsserien nr. 33, Høgskolen i Agder, Kristiansand.
Høgskoleforlaget 2003. side 25-40


Helge Dyvik (2000): "Er diakron syntaks mulig?"                              18
Norsk Lingvistisk Tidsskrift 18


Erik Egeberg (1986): "Kjell Venås om Gustav Indrebø –
Lærdomshistorie og målstrev"                                                            7
Heimen 4, 1986 XXIII

Derek Bickerton (1981):
Roots of Language
Ann Arbor: Karoma. ISBN 0-89720-073-X
   Introduction                                                                                   2
   Ch 1: "Pidgin Into Creole"                                                             41
   Ch 2: "Creole , side 132 – 135"                                                      3
   Ch 3: "Acquisition"                                                                       77
   Ch. 4: "Origins",
       side 233 siste avsnitt - 244 første avsnitt                                  10
       side 246 siste avsnitt - 249                                                         3
       side 255 to siste avsnitt - 293                                                   38
   Ch. 5: "Conclusions" side 294- 298                                                 4


Michael Studdert-Kennedy (2000): "Evolutionary Implications
   of the Particulate Principle: Imitation and the Dissociation of
   Phonetic Form from Semantic Function"                                        14
i Chris Knight, Michael Studdert-Kennedy, James R. Hurford
(eds): 
The Evolutionary Emergence of Language
Cambridge: Cambridge University Press


James R. Hurford (2000): "Social Transmission Favours Linguistic
   Generalistion"                                                                              27
i Chris Knight, Michael Studdert-Kennedy, James R. Hurford (eds):
The Evolutionary Emergence of Language (s 324-352)
Cambridge: Cambridge University
                                                                                                 _____

                                                                                                    486