*

26 november 2019Hvordan skal han få det til?

Av Øistein Schjønsby, advokat


• • •
Artikkelen ble publisert i Oppland Arbeiderblad den 25 november 2019.
Den er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • •


Når minister Ropstad står frem på TV og sier at ting skal bli så mye bedre i barnevernet – hvordan har han tenkt å få det til ? Jo, med mer penger og flere folk i i barnevernet. Dessuten en ny barnevernlov.

Etter å ha arbeidet med barnevern på begge sider i en mannsalder, tror jeg ikke at det hjelper med flere folk i barnevernet, mer penger eller ny lov. Vi har en lov som er fra 1993. Den er god nok om bare barnevernet hadde gjort det som loven pålegger: Dette er hjelpetiltak for foreldre som sliter. Hvis det blir nødvendig å plassere barn utenfor hjemmet skal – jeg sier skal – det undersøkes om familie kan overta ansvaret for kortere eller lengre tid.

Få istand samvær med barn og foreldre slik at barnet kan beholde sin tilknytning til sine biologiske foreldre. Dette pålegges i den lov vi allerede har. Men barnevernet gjør ikke disse tiltak slik loven pålegger.

Ja men, tenker vi, hvis det står i loven må jo barnevernet gjøre det? Da spør jeg: Hvorfor blir Norge dømt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg? Jo, det er fordi vi ikke følger loven og lar barnevernet slippe unna med det.

Helt utrolig, men sant. Jeg synes det er flaut at vi, som skryter av at vi har et veldig godt barnevern, må finne oss i at en europeisk menneskerettsdomstol dømmer vårt barnevern når våre egne domstoler ikke gjør det.

En tanke tilslutt; Hvorfor skal disse foreldrene som blir fratatt barna sine ha samvær i det hele tatt ? Er det ikke bedre å rive over alle bånd mellom barn og foreldre slik at det siden blir minst bråk for barnet i et fosterhjem – som kan ta seg av barnet ?

Men hør nå: Poenget med samvær er at samvær mellom foreldre og barn skal lette tilbakeføringen til biologiske foreldre, dette er lovens mening og pålegg
(1). Det triste er at barnevernet etter min mening aldri arbeider for tilbakeføring. Skal vi finne oss i at vårt barnevern gjør at vi blir dømt i Strasbourg?

*(1)
    Jeg har konferert med Øistein Schjønsby om et tilleggsmoment som Geir Steinar Lunde nevnte i kommentarfeltet under avisartikkelen:
    –
Poenget med samvær er vel også at et barn har behov for å ha kontakt med foreldre, selv om plasseringen er langvarig. Ingen kan fullt ut erstatte biologisk familie.
    Schjønsby var helt enig og takket for poenget, og sa "Skriv det!"

Marianne Haslev Skånland


**
*