*


21 juni 2019
Kommunal økonomi og barnevernet

Av Øistein Schjønsby


• • •
Artikkelen ble publisert i Oppland Arbeiderblad (OA) den 20 juni 2019.
Den er publisert her med forfsatterens velvillige tillatelse.
• • •


For en tid siden(*) stilte jeg et spørsmål til rådmannen i Vestre Toten (?) hvor det i OA ble opplyst at utgiftene til barnevern hadde blitt 52 millioner kroner (!) mens Vestre Totens inntekter fra eiendomsskatten i samme tidsrom var 45 millioner kroner.

Noe innlegg fra rådmannen har jeg ikke sett, – så da kan vi gå ut ifra at tallene er riktige? I så fall ser det ut til at barnevern er den nye vekstnæringen i Vestre Toten.

Nå synes jeg at rådmannen bør redegjøre for hva Vestre Toten kommune får i tilskudd fra staten for alle de omsorgsovertakelser som ser ut til å ha vært årsaken til denne pengebruken fra barnevernet. Er det noen inntekter her også? Får vi tallene fra rådmannen?

Som kjent er det kommunestyret som vedtar budsjett – pengebruk i kommunen. Har dette skjedd her i forkant av at utgiften blir pådratt? Kan denne fæle utgiften ha sammenheng med de 17 akuttovertakelser av den daglige omsorg som kom i stand?

For ordens skyld: Akuttovertakelser av omsorgen (at barnevernet tar ungen din uten varsel) kan bestemmes av barnevernsleder alene. Var det dette som skjedde i Vestre Toten?

Hvor mange av disse akuttovertakelser har resultert i framlegg om endelig omsorgsovertakelse pr. i dag?

For hva sier fylkesnemnda når saken bringes dit etter at akuttvedtaket har vart i lang tid? Jo, da heter det seg at barnet har fått slik tilknytning til beredskapsforeldre – fosterforeldre – at det ville være skadelig for barnet at det blir tilbakeført sin familie!

At barnevernet somler med å bringe saken inn for fylkesnemnda fører altså til at ungen forblir borte fra sin familie. En åpenbar og nødvendig løsning på dette vil være å kreve at tingretten gir tillatelse til å foreta akuttvedtak. Da ville barnevernets leder som har myndigheten i dag måtte legge fram begrunnelsen for at akuttvedtak er nødvendig. Jeg er overbevist om at krav om tillatelse fra tingretten før akuttvedtak ville få ned bruken av slike vedtak og få begrunnelsen fra barnevernet fram på skikkelig måte.

I dag er det faktisk slik at en bestemmelse fra barnevernsleder alene kan medføre at ungen blir borte. Er det slik vi vil ha det?

Skal vi nå få noe svar fra rådmann eller barnevern?

• •

*  
Barnevern i Vestre Toten
    Oppland Arbeiderblad 15 mai 2019

  *