*

2. november 2011


  

Marianne Haslev Skånland:
Rettsbeskyttelse mobilisert mot barnevern i Texas! Med suksess!


Et foreldrepar har fått rettskjennelse for beskyttelse (antagelig effektuert av politi om nødvendig) av sin 14-årige datter for å hindre at barnevernet fortsetter å "hjelpe" henne.

RIKTIGNOK er det i Texas, dessverre ikke her. Men merk: Artikkelen gjør det klart at
barnevernet er like sprø over alt, også i USA. Det nytter ikke for familier å drømme om at "alt er bedre i nabolandet". Sosialetater verden over lærer av hverandre og bygger ut samme slags systemer, og befolkningene generelt godtar søvnig dette myndighetspålagte familie-selvmord ved troskyldig å tro at barnevernet hjelper. Også i USA er det fryktelige tilstander for familier som rammes av CPS (barnevernet).


Crime and Punishment
Texas teen gets restraining order against Child Protective Services
14 year old girl's parents file for order of protection against CPS
The Imperfect Parent, 30 September 2011


"The court ordered CPS to stay away from the girl and stop harming the child in the name of 'protecting' her." (Retten beordret CPS til å holde seg unna piken og slutte å skade barnet under foregivende av å 'beskytte' henne.)

Denne familiens advokat har meget riktig hevdet:
"... thousands of children are needlessly taken from their families every year and placed into foster homes or group homes where they are abused" (tusener av barn blir unødvendig tatt fra sine familier hvert år, og plassert i fosterhjem eller gruppehjem hvor de utsettes for overgrep).

*

Det er mulig å postere kommentarer under artikkelen.

  Se også
Nancy Schaefer exposes the EVIL CPS
A CPS insider reveals "secret rules" that corrupt "Child Protection Services" Inc.


*