*27. februar 2012


Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Av Svein Otto Nilsen
Politisk nestleder for Demokratene i Norge og fylkesleder i Sør-Trøndelag


I barnevernssaker innebærer det biologiske prinsippet blant annet at barn primært skal vokse opp hos sine foreldre. Dette bygger på at det er viktig å kjenne sitt biologiske opphav.
   Prinsippet innebærer også at kontakten mellom barn og foreldre / besteforeldre skal opprettholdes også om barnet ikke kan bo sammen med foreldrene.

Nå har Psykolog Magne Raundalen levert en rapport om det biologiske prinsippet i barnevernet til barneminister Audun Lysbakken som totalt endrer på barnevernsprinsippet til nå.

Det nye prinsippet kalles «utviklingsfremmende tilknytning».
Utvalget foreslår at utviklingsfremmende tilknytning skal ha forrang foran det biologiske prinsippet.
   I praksis betyr denne endringen at når barnevernet hevder at relasjonen mellom en eller begge foreldrene og barnet er til hinder for barnets utvikling, skal dette være viktigere enn det biologiske prinsipp. Dette er rett og slett en skremmende utvikling hvor foreldrene får mindre å si.
   Det er jo hjelpetiltak i hjemmet som skal prioriteres.

Nå skal man til og med ta stilling til adopsjon innen ett år for spedbarn og innen 2 år for barn mellom 18 måneder og 4 år.
   Hva slags rettsikkerhet er dette for foreldrene og skal ikke de som har hatt noen problemer få mulighet til å forbedre seg slik at de kan få barnet tilbake.
   I dag må en barnevernssak som oftest ankes opp i tingretten og lagmannsretten og dette tar lang tid.

Det virker som at alt er tillatt å gjøre for det norske barnevernet, og etaten kommer aldri til å lære av sine feil.
   Det slipper de også fordi etatens ansatte, er mer enn 100 % beskyttet av systemet. Det man også til stadighet ser, er at uansett hvor mange selvmord barnevernet også er med på å utløse blant barn, unge, foreldre og besteforeldre, så er det ikke en levende sjel i systemet som bryr seg.
   Mange "barnevernere" har klaget til myndigheter om urettferdig behandling og angrep fra dem de skal "hjelpe".
   Det må være tillatt å spørre om hvem som egentlig angriper hvem i enkelte tilfeller.
   Selv blant ansatte i barnevernet pågår det angiveri. De som vil at barn aller helst skal være hos sine biologiske foreldre kan få motbør fra sine kolleger.

*

© Svein Otto Nilsen

*