*


Bergen 4 november 2012
Ansvarsløs, uvitende, uvoksen 'oppvask' med barnevernet i Orkdal
Politikere og byråkrater i komedie-stil

Av Marianne Haslev Skånland


*

Hadde ikke barnevernets aksjoner vært så tragiske som de er, især for barna de maltrakterer, så ville det meste som kommer fra barneverneres egen munn og fra dem som forsvarer, administrerer, og stoler på dem, vært lutter komikk.

Her har vi en rådmann, Grethe Metliaas i Orkdal, som vedrørende alle klagene på barnevernet "forteller at de tidligere har levd i troen om at kommunen har hatt en tjeneste med god kvalitet."

Oppvaskmøte om barnevernet
nrk Trøndelag, 16 oktober 2012

Det er nesten ikke til å tro at dette kan være voksne mennesker med et mål fornuft og ansvarlighet; det vil si: det er de jo ikke.

Hvorfor har de levet i troen da? Det må jo være fordi byråkratene og politikerne i Orkdal lukker ørene for hva innbyggerne kan berette om virkeligheten, og lukker øynene for alt som skrives og vises om den forrykte etaten som raserer familier i Norges kommuner.

Politikerne legger i artikkelen skylden på byråkratene, som ikke har informert dem. Det later til at når noen klarer å karre seg til en politisk posisjon, så blir han så storlig imponert over seg selv at han bare kommuniserer med andre verdige i politikken og administrasjonen?

I bunnen av det hele ligger nordmenns store svakhet: en naïv tro på at alt 'velferdsstaten' gjør, er storartet, og at alle offentlig ansatte snakker sant. Jeg har visst uttalt flere ganger at jeg tror mennesker som lever i åpenlyse røverstater er mentalt adskillig sunnere enn nordmenn, de vet at det offentlige er en trussel, en trussel med makt.

*

12. oktober ble det i Delhi presentert en petisjon til den indiske nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter, som oppfordrer til at den indiske stat må lære opp og instruere alle sine utenlands-stasjoner om vestlig barneverns uakseptable fremferd, blant annet overfor indiske borgere. Petisjonen legger ikke fingrene imellom, men karakteriserer barnevernet i blant annet Norge i samsvar med virkeligheten – i motsetning til hva norsk presse har for vane.

Petisjonen:
Justice (rtd.) Mukul Mudgal
et al:
Humanitarian Crisis for Indian children and their families in confiscatory child care proceedings abroad
India, 12 oktober 2012

Pressemelding:
Save Indian Children From Confiscatory Proceedings Abroad
India, 12 oktober 2012

Nyhetsartikler, andre artikler, reportasjer om politiske initiativer for reform:
Materials Filed with Petition to NHRC
India, 12 oktober 2012


Tilstede på pressekonferansen ved lanseringen var også offentlige representanter for Pakistan, Bangladesh, Aghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Brunei, Russland og Slovakia. Svært mange familier fra disse landene også har opplevet vestlige lands aksjoner mot deres barn som har ødelagt familiens liv.

I advokat Suranya Aiyar's tale ved pressekonferansen finner vi følgende observasjon om vestlige, 'siviliserte' land (min oversettelse):
"Vi har – i disse landene – et system som opererer direkte i strid med ethvert prinsipp for rettssikkerhet. Et system som kolliderer med århundrer av erfaring om hva som skjer når offentlig makt ikke blir tøylet."

Suranya Aiyar, advokat og kritiker av konfiskatorisk barnevern i utlandet
Ved pressekonferansen holdt 12 oktober 2012 ved Women's Press Club (Kvinners presseklubb), New Delhi
India, 12 oktober 2012


*


Nå vil enhetslederen for barnevernet i Orkdal kommune "selvsagt gå gjennom alle interne rutiner og prosedyrer" og "snakke med de ansatte". Ja de 'rutinene' kjenner tallrike barneverns-ofre godt til, og de har også lang erfaring med å snakke med barnevernet. Og så sier rådmannen: "Jeg ser jo at ting kunne vært håndtert annerledes. Det er jo slikt man ofte gjør i ettertid." Hvorfor ikke i forkant, mon tro?

Kanskje det mest avslørende er at rådmannen sier at "ordføreren ble informert om kritikken mot barnevernet, men at saken ikke ble vektlagt i og med at det var snakk om enkeltsaker." Aha, ja
det kjenner barnevernsofre: Overgrep begått mot deres familie feies unna fordi det er en enkeltsak! Her må det elementær opplæring til overfor norske politikere og byråkrater, som altså i hopetall ikke har noen etikk overhode. De må lære fra grunnen at det ikke spiller noen rolle hvor mange saker som håndteres bra og hvor mange dårlig. Det som spiller avgjørende rolle, er hva man gjør med hver eneste enkeltsak som ikke er bra. Det er moralsk fallitt i Orkdal, der man babler om å ta kontakt og å ordlegge seg anderledes, men ikke har tanke om å gjenforene de familiene barnevernet har sprengt og betale dem oppreisning og erstatning, og heller ikke tanke om å avsette barnevernere som har utført groteskeriene og selv gå fra sine godt betalte stillinger og verv som man har vanskjøttet.

Hellige enfold! Vel, Orkdals befolkning får nekte å finne seg i kosmetiske 'endringer', de får isteden reise seg som én mann og skure politikere og byråkrater i oppvask-kummen til de ikke har mere kamuflasje igjen, det er nok eneste mulighet. For 'oppvaskmøtet' selv vil ikke føre til annet enn mere prat og mere penger til barne'vernet'.*Noen flere artikler om Orkdal barnevern

Ber seg fritatt for lederansvar for barnevernet
Sør-Trøndelag,  2 november 2012

Fylkesmannen om barnevernet
Sør-Trøndelag,  9 september 2012

Alvorlig kritikk mot barnevernet
Sør-Trøndelag,  2 juli 2012

Barnevern i bedring
Sør-Trøndelag,  2 juli 2012  


*