*


Marianne Haslev Skånland:

Samarbeid med barnevernet?
Ringerikes Blad, 18 september 2014Unges utdanning og arbeidsmuligheter – blir de bedre
gjennom samarbeid mellom NAV og barnevernet?
**


*