*18 desember 2014

Bedre å bo på barnevernsinstitusjon
enn på asylmottak sammen med broren?

Av Marianne Haslev SkånlandHer har vi en sak med et merkelig resonnement:

De fleste vet - til og med en del offentlige rapporter og offisiell propaganda sier klart - at for barn å bo på barnevernsinstitusjon er høyst usikkert, faktisk farefullt, og nedbrytende for deres helse. (Når det offentlige sier dette, er det for å argumentere for fosterhjem og adopsjon, aldri for at barnas egen familie ikke skal ødelegges.)

Samtidig bor det mange barn sammen med foreldrene på asylmottak. Men nei: "– Vi synes ikke det er ønskelig at en mindreårig bor på et mottak med så mange voksne, sier Atle Berge, regiondirektør i UDI Vest."

Her har barnevernet og fylkesmannen og andre snusfornuftige funnet ut at den yngste av to brødre ikke kan få bo sammen med sin eldre bror, den eneste slektning han har i Norge, for han skal vær så god ha tilhold på en barnevernsinstitusjon? Riktignok 'ser de gjennom fingrene med' at den yngste drar med buss til broren og overnatter der 4 netter i uken, mens broren får lov til å overnatte på barnevernsinstitusjonen i helgene.
   Riktignok har den eldste visstnok fått avslag på asyl (sannsynligvis pågår en ankebehandling eller han skal sendes ut). Det betyr vel at Norge har tenkt å sende den eldste broren ut og holde den yngste her, helt alene. Hele problemstillingen er unaturlig; den bærer i essens preg av at
under barnevernet verdsettes ikke egen familie i det hele tatt – man nærmest har ingen familie, skal ikke ha familie. Og samtidig verdsettes tilværelse på barnevernsinstitusjon svært høyt - der er det så "trygt".
   Og barneverner Svanhild Alver er opptatt av at "Det er ikke heldig at de flytter frem og tilbake på denne måten." Nei kanskje ikke. Er det heldig å skille brødrene? Les gjerne om hva de har opplevet, og bedøm så hva som er minst "heldig".
Hva med EMK Artikkel 8 (Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjons bestemmelse om retten til familieliv)?


Brødre på flukt får ikke bo sammen
nrk Hordaland, 4 desember 2014


– Bør være mulig å finne en bolig til dem
nrk Hordaland, 4 desember 2014


Barnevernet lar ikkje brørne få bu saman
nrk Hordaland, 17 desember 2014


*