*10 desember 2004  /  31 juli 2015
Ikke sjokkert over barnevernet

Av Marianne Haslev Skånland og Nina Elin Hauge* * *
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på BarnasRett den 10. desember 2004. Imidlertid er det skjedd en feil ved artikkelens adresse, slik at den ikke lenger finnes på sin tidligere adresse på nettet.
   Den er derfor re-publisert her, slik at den iallfall skal være mulig å finne ved et generelt søk på tittel. Den opprinnelige datoen er beholdt. Det kan kanskje være opplysende å lese den nå 10 år etter, siden den illustrerer at så lite har endret seg. Barnevernet fortsetter på samme måte som alltid, og politikerne nå er like uorientert, forbausede, sjokkerte, og hjelpeløse til å sette seg inn i virkelighetens barnevern og den utdannelsen og ideologien som ligger bak, som politikere var da. De går øyensynlig inn i politikken med flere meninger enn kunnskaper.

   En forkortet versjon av artikkelen sto på trykk i Haugesunds Avis, også den 10.12.2004.

   Flere andre avisartikler som var referert til i samme debatt i 2004 og som har vært lenket til i denne artikkelen, er stort sett fjernet fra avisenes servere siden den gang. (Det er et problem å få til oversikter over temaer hvor historikken er relevant over lang tid, når avisene betrakter sine artikler som døgnfluer.) De opprinnelige lenkene til slike forsvundne avisartikler er ikke søkt erstattet. Det gjelder også for avisartiklene i samlemappen på BarnasRett (se nederst). For et par andre artikler er eldre adresser erstattet med nyere som fungerer.


* * *I Haugesunds Avis kunne vi 4. desember lese at lokale politikere i Kvinnherad, med ordføreren i spissen, har gransket kommunens barnevern. Bakgrunnen er at barnevernet har hatt store overskridelser av budsjettet, noe som viser seg å være et landsomfattende problem. Vi har nemlig ikke økonomi til å bære den aktiviteten barnevernet legger opp til rundt omkring i våre små og store kommuner.

Likevel er det ikke pengebruken politikerne har latt seg sjokkere over.

Politikerne forteller at de ble sjokkert over de barnevernsansattes holdninger; det virker som de ”leter etter klienter”, at det går prestisje i saker og at det å føre saker om omsorgsovertakelse ga status innad.

Elisabeth Risnes (FrP) sier, i følge Haugesunds Avis: – Jeg må si at jeg er skremt. Jeg gikk inn i dette arbeidet med et åpent sinn. Jeg har fått vite mye som jeg ikke ønsket å få vite om.

*

Vi er imidlertid verken overrasket eller sjokkerte. Det som beskrives i rapporten politikerne har fått laget er vel kjent for oss. Erfarne barnevernskritikere er kjent med omfattende overgrep mot familier - også fra Kvinnherad barnevern.

Politikernes reaksjon er ikke uvanlig; vi har også vært der. Da vi gjorde våre første erfaringer med barnevernssaker tenkte vi: ”Dette må være feil, en misforståelse, et unntak. Det kan ikke være sant!” De mange sakene vi ble kjent med var dessverre til forveksling lik hverandre. Det var ingen misforståelse: vi var blitt kjent med barnevernet slik det er.

Det er sjelden at politikerne er så hederlige at de setter seg inn i innholdet av barnevernets arbeid, slik politikerne i Kvinnherad har gjort. Nå håper de forfulgte familiene og deres hjelpere at Kvinnherad-politikerne vil gå videre, og først og fremst lese tilgjengelig stoff om hvor ille det står til med vårt barnevern. Som greie inngangsportaler vil vi anbefale nettstedene
nkmr.org [dette nettstedet er imidlertid dessverre nyorganisert siden 2004] og www.barnasrett.no. Vår erfaring er nemlig at barnevernets holdning er den samme over hele landet.

Tankene våre går til de menneskene som er blitt utsatt for det barnevernet som sjokkerte politikerne. Hvordan har det vært for dem? Hvilken redsel må de ha følt – både foreldrene og de barna som har levd med trussel om å bli, eller som er blitt, skilt fra hverandre på en slik måte? Dette er for en stor del mennesker som selv har tatt kontakt med barnevernet fordi de var i en vanskelig livssituasjon. Skrekken de har følt kan vi knapt tenke oss. Vi kjenner til de vanlige reaksjoner hos barn som er tatt. Det er et forferdelig traume, som setter dem langt tilbake i utvikling og som kan vare resten av livet.

Vi vil være så frimodige at vi legger ved linker til aktuelle artikler som kan være til nytte for interesserte.

Først ut en artikkel fra Adresseavisa, som viser hvordan en hyperaktiv barnevernspedagog fikk satt i gang et bygdesamfunn med å lete etter barn som kunne utsettes for utredninger og tiltak. Og den som leter finner, vet vi, – til kommunepolitikernes store fortvilelse:
Milliongap i barnevernet.

Dernest vil vi vise til en artikkel som er skrevet av juristen Siv Westerberg, som er den juristen i Norden som har fått flest saken inn ved Menneskerettighetsdomstolen (EMD): Barnfängelser? I Sverige?

Vi er ubeskjedne nok til å legge ved linker til et par artikler som vi har skrevet selv. Artikkelen Kommuneøkonomi og barnevern handler nettopp om det er noen grunn til å tro at økte barnevernbudsjetter vil gi mer velferd. Sist ut av de artikler vi anbefaler er Barnevernskritikerne viser vei.

Det er, for politikere og folk generelt, all mulig grunn til å dvele ved den kritikken som fremsettes mot barnevernsetaten. Kritikken bygger på solid fundamentert materiale. Barnevernet har, så lenge det har eksistert, påført barn og foreldre store lidelser. Den nye Befring-utredningen avslører til fulle at barnevernet og deres tiltak ikke kan sies å være til ”barnets beste”.
 
*

- Forfølges av barnevernet
– Jeg vil advare andre mot å be om hjelp av Kvinnherad barnevern, sier en 39 år gammel kvinnen. I 2001 ba hun om krisehjelp til sønnen. Det ble et over tre år langt mareritt. (Haugesunds Avis 20.12.04)

Politikerne i Kvinnherad refser barnevernet
(Samlemappe 04.12.04 - 20.12.04)


*