*10 november 2015
TV-programmer fra 1993 om barnevernsovergrep

Av Marianne Haslev Skånland


To usedvanlig gode og klare program fra TV2 fra 1993, spesielt belysende ut fra dagens situasjon i 2015: Det er akkurat det samme som det har vært. Hele tiden har vi med jevne mellomrom hørt fra barnevernet og departementet at 'det var i gamle dager, det, at barnevernet ikke var så bra; nå er det helt anderledes'.


1993 bv TV2 1a3 36m 1,22GB
Alf Magne Henriksen (på youtube), 27 juni 2015

1993 bv TV2 2a3 38m 1,32GB
Alf Magne Henriksen (på youtube), 27 juni 2015

(Ved slutten av programmene kan man klikke videre til de neste, hvor myndighetene presenterer sine påstander, og får lov å konkludere med at det utføres veldig mye godt barnevernsarbeid i Norge.)

*

I de to programmene fra 1993 får vi levende eksempler på den forferdelige handlemåte barnevernet driver med i dag også. Alle elementene er der, og de er de samme nå som da. Incest-galoppen fra årene rundt 1990 nærmer seg også store dimensjoner igjen nå i 2015.

Enkelte av fagfolkene som uttaler seg i programmet, er mer fordekte enn de fremtrer som her, og har i andre sammenhenger gjort betydelig skade. En av dem, Gerd Hagen, avslører seg helt klart: hun bagatelliserer uriktige incest-anklager ved å henvise til at hun tror mange andre barn
er utsatt for incest, og mener de må fanges opp selv om uskyldige også rammes (spørsmålet hvorvidt de fanges opp med de metoder som brukes i "barnefaglige" kretser, blir ikke drøftet). Ikke desto mindre er programmene meget avslørende for barnevernet og psykologer, andre "fagfolk", andre myndigheter, lovgivningen og rettsapparatet.

*

En av de store svakheter både barnevernets ofre og vår befolkning gjør seg "skyldig" i, er etter mitt syn å tro at man lettvint kan argumentere og "ordne opp" med én eller noen få saker som foregår nå, på basis av hva man resonnerer seg frem til her og nå om hvordan tingene bør være.

De vet ikke, og skaffer seg heller ikke kunnskap om, at sakene er akkurat som hundrevis av lignende, tidligere saker har vært. Fornuftige argumenter hjalp ikke da, og de hjelper ikke nå. Systemet er alvorlig galt fra grunnen og har hele tiden vært det. Man behøver bare å lese noe av lærestoffet som brukes i opplæringen i barnevern på våre høyskoler, for å begynne å skjønne hvor omfattende avsporingene er. Barnevernsfolk og kommuneadministratorer som blir intervjuet i disse to programmene, viser også i klartekst at de og systemet de arbeider i mener at barnevern skal være slik.

Men folk setter seg ikke inn i hva som har foregått før, og hvordan utviklingen har vært opp igjennom årtiene. Derfor kaster de bort tiden med håpefullt å tro at det de gjør, vil løse denne saken de er opptatt av, og er uten tilstrekkelig tanke på å gå med i et generelt, langvarig arbeid mot barnevernets overgrep for å demme opp mot at det samme skjer med andre. Fordi de ikke har bredere kunnskap, tror folk ofte at de sakene de selv er utsatt for eller ser i sin nærhet, er utypiske unntak, at barnevernet normalt er bra, og at
andre som er i barnevernets makt, "må det være noe galt med".

Troen på at kortsiktige remedier i enkelte saker og kompromisser med barnevernet & co vil rette på det som er galt, at det vil få hele Norge, med barnevernsetaten og myndighetene i spissen, til å reformere systemet, er av samme grunn også utbredt. Våre dovne myndigheters sjakktrekk er taushet og å fortsette som før.
 
Her blir det synlig: På tross av disse programmene, og mange, mange saker i årene siden, hvorav noen har nådd offentligheten, er det ikke blitt bedre. Det er akkurat det samme.
  
 
  

*