*
15 april 2016

Marianne Haslev Skånland:

Kommentar til en videoDette er en video basert på en rekke forskjellige kilder.

Det er dessverre innslag og konklusjoner om spekulasjoner om at barnevernet er styrt av "frimurere / illuminati / satanisme" og lignende forestillinger, og at barnevernspolitikken er et ledd i en hemmelig, verdensomgripende agenda av noe slag, f.eks fra 48:00 og 50:10.

Men mye materiale i første del er bra og realistisk basert./


Marianne Haslev Skånland:

Comment to a video

This is a video based on several different sources.

Unfortunately there are parts with speculations and conclusions of the child protection system being governed by "freemasons / illuminati / satanism" and similar ideas, and that child protection politics are part of a secret, global agenda of some sort, e.g from 48:00 and 50:10.

But much material in the first part is good and realistically based.
**


Advarsel. Barnevernet Norge 2014. Norge våkner.
Norge Våkner, 24 desember 2014


**

*