*16 april 2016
Velkommen!  Welcome!


••
Alf Magne Henriksen ønsket velkommen til demonstrasjonen på Eidsvolds plass utenfor Stortinget den 16 april 2016. Marianne Skånland leste så opp velkomsten på engelsk. /
Alf Magne Henriksen welcomed people to the demonstration at Eidsvolds plass outside Stortinget (the Norwegian Parliament building). Marianne Skånland then read the welcome in English.
••


Hallo, alle sammen!

Velkommen til demonstrasjonen vår mot barnevernsovergrep i Norge!

Det har vært mange gode demonstrasjoner tidligere, men denne gangen er det litt spesielt, fordi det også blir demonstrert i mange byer i flere land rundt i verden.

Vi er glad for at vi kan hjelpe hverandre til å kaste lys over hvordan så mange familier har det, både norske og utenlandske, når de blir utsatt for et barnevern på villspor.

Vi hilser også til dere som ikke er her, men som forhåpentlig vil kunne se oss på video om noen dager.

Vi tenker på dere, i inn- og utland. Spesielt tenker vi på
dere, foreldre og barn, som er blitt skilt helt meningsløst, og som lengter etter hverandre.

Vi glemmer dere ikke.

*

Hello everybody!

Welcome to our demonstration against the abuse from the child protection services in Norway!

There have been several good demonstrations earlier, but this time is a bit special, because there are also demonstrations in many cities and placed in several countries around the world.

We are glad that we can help each other to throw light on what the situation is for so many families, both Norwegian and foreign, when they are exposed to a wayward child protection system.

We also greet you who are not here, but who will hopefully be able to see us on video in a few days.

We think about you, in this country and in other countries.

We think especially about those parents and children who have been separated in a meaningless way, and who long for each other.

We do not forget you.

 *