*

23 juli 2016

Marianne Haslev Skånland:
  
Partiet Høyre vil gjøre 'et storartet barnevern enda bedre'


Stadig mere politisk vas, om hvor bra barnevernet er, og at nå skal det bli enda bedre:

Svein Harberg (H) og Mette Tønder (H), Stortingets Familie- og kulturkomité:
Et barnevern til barnets beste
Høyre og regjeringen er i gang med en kvalitets- og strukturreform for barnevernet for å sørge for at flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid.
Framtid i Nord, 19 juli 2016

Artikkelen er gjengitt i flere aviser landet rundt.

**Det dreier seg kanskje om planlagt propaganda som skal gjentas og gjentas. I likhet med gjentagelsene fra norske ambassader om at norsk barnevern kun tar barn fra foreldrene som en aller siste utvei? Utvei fra hva?

Her kommer ihvertfall en oppfølger:

Margaret Hystad, leder Karmøy Høyre, og
Tor Kristian Gaard, gruppeleder Høyre:
Velkommen til barnevernets kvalitets- og strukturreform!
Haugesunds Avis, 22 juli 2016


"Med den støy og oppmerksomhet norsk barnevernsarbeid har hatt den siste tid over det ganske land, er dette tydelige signaler på at vårt barnevern ikke fungerer så godt som vi ønsker."

Kanskje våre politikere, som i årevis har fått henvendelser fra fortvilede familier som barnevernet ødelegger, UTEN at politikerne har villet gjøre noe men bare har liret av seg "Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker", burde ha gjort noe UTEN at det kom "støy og oppmerksomhet" fra ut- og innland?

*

Det er allerede strammet opp i norsk barnevernlov med at hjelpetiltak i hjemmet skal prioriteres og testes ut før en i det hele tatt tenker tanken på å gå til overtagelser.

Nei, "oppstrammingene" består i at barnevernet nå kan tvinge på familiene en "hjelp" som ikke er det den pretenderer, som aller minst er noen hjelp familiene selv ser trenges, som skader og forulemper familiene, og bringer situasjonen til et punkt hvor barnevernet kan late som om hjelp er forsøkt og de derfor kan kjøre omsorgsovertagelse igjennom.
   Sentralt i barnevernets "hjelp" er det å frata familiene deres
autonomi og legge dem i slaveri. Autonomi er en helt avgjørende betingelse for livslykke og opplevelse av meningsfylthet. Slaveri er som kjent ikke særlig heldig, for slavene.

*

Mange barnevernsaker oppstår med bakgrunn i livskriser og foreldre konflikter.

Nei, de fleste barnevernssaker oppstår fordi barnevernet skaper dem, oftest ut av intet.

*

Da er det vesentlig at vi tar tak i denne situasjon i utgangspunktet med hjelpetiltak før en iverksetter og påfører ytterligere kriser.

Norge har altså i årevis holdt seg med en etat som skal forestille å være spesialister på barnevern, men som har uendelige vanskeligheter med å "ta tak i" hva situasjonen er, og som isteden påfører femiliene kriser. Og vi holder oss med politikere som hverken har tatt tak i eller har stoppet barnevernet i å påføre familier overgrepene.

*

"Vi ser dessverre også at mange saker burde hatt en annen tilnærming i forhold til dialog, hjelpetiltak og samarbeid med ekspertise."

Hvilken ekspertise?

*

"Hvordan denne nye kvalitets- og strukturreform skal implementeres og lykkes i et lukket selvstyrt system med gammel forankret kultur gjenstår og se, men det vil nok kreve vesentlig oppfølging og bistand i mange kommuner."

Tilløp til innsikt her: et lukket, selvstyrt system med gammel, forankret kultur"- Men det stopper brått. Det gjenstår nemlig ikke å se. Især når politikere tror at det finnes noen som vil sørge for "vesentlig oppfølging og bistand" rundt om. Og mest av alt mangler det
selvinnsikt når politikerne er tause om hvem det er som har sørget for at systemet er lukket, selvstyrt, og forankret i en kultur.

Sørgelig affære med disse glade politikerne som begeistret støtter det nåværende regimets skjerping av veien til avgrunnen. Den nåværende regjeringen av Høyre og FrP har sandelig ikke stått tilbake for sosialistenes, KrF's og Venstres tidligere og fortsatte herjinger med familier gjennom den ødeleggende etaten Barne'vernet' i Norge.
*