*


9 september 2016
Marianne Haslev Skånland:

Avisen Firda intervjuer barnevernsleder Bjarte Gangeskar, som skjønnmalerBarnevernsleiar: Vi må bli flinkare til å innrømme feil
BARNEVERN: Få saker set så mange kjensler i sving som når barnevernet tek born frå foreldra. I dette intervjuet snakkar barnevernsleiaren i Eid, Bjarte Gangeskar, ope ut om den tunge jobben det er å jobbe i barnevernet.
Firda, 8 september 2016

http://www.firda.no/nyheiter/barnevern/familie/barnevernsleiar-vi-ma-bli-flinkare-til-a-innromme-feil/s/5-15-272938


Firda er basert i Sogn og Fjordane. Intervjuet kommer i tråd med Bodnariusaken i Naustdal. Gangeskar selv fremstiller seg nærmest som myk og selvkritisk:
"Han meiner barnevernet må våge å ta den faglege debatten, stå for det dei meiner er rett, men også innrømme feil."

Det er ikke nok å innrømme feil i ettertid, og si at man "vil lære av det". Feilene må rettes opp, de rammede familiene må gjenforenes, de må bli fri barnevernets onde ånd, de må få økonomisk erstatning og oppreisning, og barnevernet må gjennom rettergang svare for de feil de har gjort.

" – Er det lov å kritisere barnevernet?
– Vi skal ha ekstremt høg terskel for kritikk."
Gangeskar fordreier adskillig:
"Ekstreme saker er ifølge Gangeskar lettast å ta avgjerd i, og han meiner at hjelpa frå barnevernet ofte blir tatt godt imot.
    – Du ville blitt overraska over kor godt samarbeid vi har med mange foreldre, også der barna er plasserte utanfor heimen. Så er det nokre saker der konfliktnivået blir høgt, og det er desse vi får høyre om i avisene."

Mange familier presses til å "ta godt imot" det barnevernet gjør mot dem. Vi ville få høre om adskillig flere slike saker, hvor familiene langt fra er så fornøyd som Gangeskar mener:
1) hvis barnevernet og også fylkesnevndene og domstolene ikke truet familiene med sanksjoner (det vanligste er å avskjære samvær med barna eller innskrenke samvær ytterligere) hvis de gjør sin sak kjent, og
2) hvis avisene viste interesse for å få fra familiene den fulle dokumentasjonen om saken, satte seg grundig inn i den, og så skrev hederlig om hva familiene utsettes for, inklusive adskillig lyving fra barnevernets folk, istedenfor at avisene hevder at de ikke kan vite hva som er sannheten hvis ikke barnevernet vil uttale seg.


**


Omtrent klokken 08 fredag morgen 9 september la jeg inn en kommentar i Firdas kommentarfelt under artikkelen.

Ettersom Bjarte Gangeskar vil fremtre som avslappet og romslig angående kritikk, skal han få det:
    Gangeskar uttaler seg vesentlig om akuttvedtak. De er ille nok, ja, men hva med å gå etter resten av sakene også?

    "Samtidig meiner han at rettstryggleiken til både foreldre og barn er betre tatt i vare med langsiktig arbeid. Det betyr tidleg oppdaging og hjelpetiltak undervegs."
For eksempel husker jeg meget godt en sak hvor en familie var blitt pint og tyrannisert av barnevernet over lang tid, uten enhver grunn, og barna direkte skadet, av det samme barnevern. De klarte til slutt å redde seg ved å flykte til utlandet i tide. Barnevernssjefen var Gangeskar (sak f her:
Barnevernet – dessverre en skadevolder
2: Innhold, omfang, årsaker og mekanismer i barnevernets virksomhet
). Når det senere ble satt opp oppslag i lokalsamfunnet, blant annet nær barnevernskontoret, ble oppslagene fjernet. De inneholdt ingen lokale henvisninger, bare oppfordring til å søke informasjon. Barnevernet på stedet var visst ikke særlig åpne for oppslag om at folk burde lese GENERELL informasjon om norsk barneverns gjøren og laden.
    
Så er Gangeskar "liberal detektiv":
   
 "– Det er viktig med kritikk, men eg meiner somme har fått ytre seg vel skråsikkert, utan at det blir stilt spørsmål om motiv, seier Gangeskar."
    Hva med hans og andre barneverneres egne motiver? Er det ikke på tide at man krever mere av barnevernere enn deres egne påstander om at de handler til barns beste og er så ufarlige, så ufarlige?
    
Bli flinkere til å innrømme feil? Det er bare å begynne, det. Jeg har aldri hørt Bjarte Gangeskar innrømme en eneste feil i ovennevnte sak. Han burde egentlig vært stilt for strafferett for den.

Jeg regnet med at det var et spørsmål om kommentaren fikk lov av Firda til å bli stående; den er jo ganske konkret om Gangeskars aksjon i en bestemt sak, så avisen føler vel grunnen gynge under seg. Firda er kjent for å være meget forsiktig, for ikke å si feig, til å tillate åpen kritikk av noen i "etablissementet".

Det som sto på de oppslagene som ble satt opp på åpne oppslagssteder rundt i lokalmiljøet, og fjernet, antagelig av barnevernsstøtter, var følgende:
"Alvheims ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys" (alle budene listet opp, jf
her),
"
Les på BarnasRett.no"


Klokken 09:40: Hele kommentarfeltet under artikkelen i Firda er fjernet !?
Var det jeg som ble for konkret? Det sto 3 - 4 andre kommentarer der også, som var kritiske til barnevernet. Innen alle ble fjernet, hadde det rukket å innløpe ytterligere én kritisk kommentar, pluss 6 "liker" på mitt eget innlegg.


**
  *