*


7 januar 2017En SP-politiker på ville veier – Lise Marie SommerstadEn spaltist i Tønsbergs Blad uttaler seg i sterke ordelag om mennesker som prøver å verge seg mot falske beskyldninger fra barnevernets håndlangere.

Lise Marie Sommerstad:
Nei, barnevernet består ikke av onde mennesker som bare skal ødelegge familier
Tønsbergs Blad, 6 januar 2017

Her, et år etter, har vi den samme SP-politikeren, Lise Marie Sommerstad. Hun har ikke lært det minste, har ikke satt seg inn i noen ting, og skjeller og smeller mot barnevernsofre som før. Her sjikanerer hun
foreldrene som har saksøkt en barnehage som har forfattet en bekymringsmelding:

"Å mene at det er ærekrenkelse at noen er bekymret for ungene dine, vitner om en egoisme som er helt utenfor min fatteevne. Hvis stoltheten din er viktigere enn ungene dine, er nok den bekymringsmeldingen på sin plass."
Litt av en logikk! Selve det å være alarmert over beskyldninger meldt til barnevernet, skal altså være bevis på at man ikke er noen god forelder? Hun er stadig opptatt av beskytte folk som "tipser", og har ikke begrep om hvor farlig barnevernet er for familier som blir meldt til dem.

"At man i det hele tatt kan få seg til å saksøke en pedagogisk leder for å være bekymret for ungene sine, er faktisk direkte motbydelig. .... Hva i svarte feiler det folk?"
Om saken hvor barnehage og dens personale er saksøkt, foreligger imidlertid disse opplysningene:
"Nå krever foreldreparet inntil 150 000 kroner i oppreisningserstatning, samt 9 500 kroner i erstatning for advokatkostnader i forbindelse med undersøkelsessaken som ble opprettet som følge av bekymringsmeldingen.
Foreldreparet saksøker selve barnehagen, styrer og en tidligere pedagogisk leder i barnehagen.
. . . .
   – Gjennom de uriktige påstander som er satt på trykk i denne bekymringsmeldingen har barnehagen fremsatt ærekrenkelser."


Sommerstad synes altså at en pedagogisk leder og en barnehagestyrer som familien mener har kommet med uriktige påstander i en bekymringsmelding, per definisjon er så velmenende og uskyldige at de skal være immune?

"Vi mener man med enkle virkemidler kunne sjekket sannhetsgehalten i det som var grunnlaget for meldingen, og at dette bør bli avgjørende, sier advokaten."
Barnehagen har altså ikke sjekket fakta før de sender inn en meget belastende melding?

Mhm. Det minner meg om en erstatningssak i gamle dager (som saksøkeren vant), hvor en del godtfolk
, à la Sommerstad, syntes det var skandaløst å anlegge sak mot en humanitær institusjon – uaktet institusjonen ikke hadde oppført seg særlig humanitært.

*

"De færreste kommer til å se selv at de er dårlige foreldre."
Men hun tror alle andre, og især barnevernet, ser det "objektivt"?

"Det er ikke snakk om en anmeldelse"
Jo, det er det. Melding til barnevernet er langt farligere enn melding til politiet.

"Ei heller er det snakk om offentlig uthenging."
Her er Sommerstad igjen på villspor. Det er til barnevernsofres fordel at alt blir gjort offentlig. Det er kun folk som Sommerstad, med kullsviertro på barnevernets storartethet, som finner det stigmatiserende å bli forfulgt av barnevernet. Det er til mange barnevernsofres store heder at de går offentlig ut med sakene sine.

*

Sommerstad hevder:
"ALLE som leverer en bekymringsmelding håper i det lengste at det er grunnløse bekymringer. Det er fordi alle som gidder å levere en bekymringsmelding er genuint opptatt av at barnet skal ha det bra."

Nei, slik er det ikke. "Bekymrings"meldinger blir også brukt ondskapsfullt, mot folk melderen ikke liker.

Men det er faktisk ikke det aller alvorligste. Det alvorligste er alle disse menneskene av typen Sommerstad som lettvint tror at når man bare melder til barnevernet, da vil
de finne frem til sannheten.

Hun gjentar flere ganger at alle er så velmenende.

"Finner man ut at ungene har det fint, og at det ikke er noen grunn til bekymring, er det absolutt en meget god dag på jobben."

Hvem tror hun "man" er? Det må jo være barnevernet.

Lise Marie Sommerstad setter seg ikke inn i hvordan barnevernet opererer i praksis, hva de er opplært til, hvilken ideologi de har fått, hvilke forestillinger om hva som er til barns beste, hvordan dette forholder seg til virkeligheten, hva de "finner ut" om hvordan et barn "har det", hva slags "tiltak" de setter i verk hvis de kan få tvunget det igjennom, hvordan de driver mange familier til vanvidd med sine "undersøkelse" i månedsvis, hvordan de konsekvent nekter å korrigere usanne påstander.

   
Artikkelens overskrift viser også at hun ikke er kommet særlig langt i sin forståelse av samfunnsliv. Det er ikke spørsmål om å være ond, Sommerstad; verden er og har vært full av mennesker som har utført de mest horrible overgrep i beste mening, ut fra idéer om hvor storartet det vil bli. På tide å sette seg litt inn i det? Nå er det altså gått et år siden sist:
"Sist jeg forsvarte barnevernet, var den negative responsen enorm."
(det var i januar 2016, se Tønsberg Blad forsvarer en barnevernsbeundrende politiker),
men Sommerstad kan ikke sees å ha gjort noe annet enn å fortsette å "mene" det hun gjorde da. Kanskje hun som politiker burde tilegne seg kunnskap og holde opp å mene noe hun ikke har fakta-grunnlag for?

*


Enorm, negativ respons var alltids et lyspunkt. Det finnes altså realistiske mennesker som leser Tønsbergs Blad, mennesker som er kommet en god del lenger enn Sommerstad.

Sommerstad selv er en sørgelig og antagelig ikke ufarlig aktør i politikken.

  

*