*20 september 2017Jan Simonsen:
Appell ved demonstrasjonen mot barnevernet, på Eidsvolds plass foran Stortinget den 28 mai 2016
(Første del)


Video
*


Marianne Haslev Skånland annonserer:

Vår neste taler er Jan Simonsen. Vær så god!

(applaus fra tilhørerne)
Jan Simonsen:

Nå som jeg skal snakke etter Maria – vi som er litt eldre, pleide å si at det er som å hoppe etter Wirkola. Det var rørende, Maria. Det var fint å høre på at du var villig til å fortelle oss dette. Tusen takk skal du ha!

(applaus)

(Maria var en 9-årig pike som i innlegget før hadde fortalt om hvordan Barnevernet tok venninnen hennes og flyttet henne langt bort, så også vennene mistet kontakten med henne og savnet henne.)


Jan:

Kai Morten Terning er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. Han er nummer 2 etter Solveig Horne.

Og han har konstant vondt i magen. Han sa etter demonstrasjonen her i fjor at han fikk vondt i magen av demonstrantene. Han gjentok det til telegrambyrået AFP for et par uker siden. Fremdeles har han vondt i magen. Han vondt i magen av den usaklige kritikken av det norske barnevernet, sa statssekretæren.

Det bør han ikke ha. Den usaklige kritikken er det bare å lukke ørene for. Den trenger han ikke lytte til. Men den saklige kritikken av barnevernet, den bør han virkelig få vondt av.

Han bør få vondt i magen av å vite at hundrevis av norske barn blir ødelagt av barnevernet hvert eneste år.

(applaus)


Jan:

I 2014 tok barnevernet ett tusen sekshundre barn fra deres foreldre. Det er 4 – 5 barn hver dag. I dag, i morgen, neste uke, måned efter måned, mens vi har denne demonstrasjonen i Oslo i dag, så vil 4 – 5 norske barn miste sine foreldre til barnevernet. De blir stanset på vei hjem fra skolen, av fremmede mennesker, de blir dyttet inn i fremmede menneskers biler, de blir kjørt til vilt fremmede mennesker, hvor de blir oppbevart. De blir traumatisert, Kai Morten, kanskje ødelagt for livet. Det er noe du og Solveig Horne bør få vondt i magen av.

(applaus)


Jan:

Det er barn som blir tilbakelevert til sine foreldre, som sier de er redde hver gang det banker på døren; de frykter barnevernet. Det burde dere få magesjau av, Kai Morten Terning.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20 September 2017Jan Simonsen:
Speech at the demonstration against the Norwegian child protection agency Barnevernet, at Eidsvolds plass before Stortinget (Parliament) on 28 May 2016
(First part)


Video
Marianne Haslev Skånland announces:
Our next speaker is Jan Simonsen. Velcome!

(applause from the audience)
Jan Simonsen:

Now that I am going to speak after Maria – those of us who are a little older, are used to say it is like being the next ski-jumper after Wirkola. It was touching, Maria. It was really good to listen to you, that you were willing to tell us about this. Thank you so much!

(applause)

(Maria was a nine years old girl who in the appeal right before had told us of how Barnevernet had taken her friend and moved her far away, så even the friends lost contact with her and missed her.)


Jan:

Kai Morten Terning is the undersecretary of state in the Ministry for children and Equality. He is number 2 (next-in-command) after Solveig Horne.

And he has a constant stomach ache. He said so after the demonstration here last year: He got a stomach ache from the demonstrators. He repeated it to the AFP News Agency a couple of weeks ago. He still has a pain in the stomach. The biased criticism of Norwegian child protection Barnevernet gave him a stomach pain, said the undersecretary of state.

He shouldn't. He should just turn a deaf ear to the biased criticism. He needn't listen to it. But the unbiased, objective criticism of Barnevernet should really give him a pain.

He should have a stomach ache from knowing that hundreds of Norwegian children are destroyed by Barnevernet every year.

(applause)


Jan:

In 2014, Barnevernet took one thousand six hundred children from their parents. That means 4 – 5 children every day. Today, tomorrow, next week, month after month, as we are holding this demonstration in Oslo today, 4 – 5 children will lose their parents due to Barnevernet. They are stopped on their way home from school, stopped by strangers, they are pushed into strange people's cars, they are driven to completely strange people and are kept in custody there. They are traumatised, Kai Morten, maybe destroyed for life. That is something which ought to give you and Solveig Horne (the Minister of Children and Equality) a stomach ache.

(applause.)


Jan:

There are children, given back to their parents, who say they are frightened every time there is a knock at the door; they fear Barnevernet. That ought to give the two of you a real stomach upset, Kai Morten Terning.*