*


12 desember 2017
Juleønsker fra Ragna Heffermehl

Av Øistein Schjønsby


••
    Artikkelen ble først publisert i Oppland Arbeiderblad for omtrent et år siden, på Lille Julaften 2016, som en kommentar og oppfølger til Ragna Heffermehls artikkel sammesteds den 15 desember 2016.
    Den er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.
    Ragne Heffermehls artikkel er også publisert
her på siden, under tittelen Et juleønske.
••


Det var en velsignelse å lese denne artikkel fra en person som har medfølelse med barnemoren fra Irak som hadde mistet sine barn til barnevernet og til og med ble nektet samvær med barna i julen.

Barnevernet har ingen annen grunn for nektelse av samvær enn å forsøke å skille barna fra moren for framtiden. Ved å sabotere samvær – som jo er den eneste mulighet moren har til å se ungene sine – så tar barnevernet sikte på å beholde barna for all framtid, det vil si til barna er 18 år. At dette rett og slett er grusom behandling av foreldre bryr ikke barnevernet seg om. Tvert imot så fortsetter denne behandlingen til skade for alle. Men hva med barnevernsmyndigheter ellers da? Kan ikke fylkesmann, fylkesnemnd og til og med tingretten berge moren og barna slik at de kan vedlikeholde kontakten og etter hvert komme tilbake til mor? Dessverre er situasjonen den samme hos alle myndigheter: Ikke er det noen interesse for foreldrenes rett til å ha sine barn hos seg, og ikke vil foreldrene få noen bistand til å makte å beholde barna.

Og snakk om tilbakeføring er det aldri selv om dette står i loven. Jeg har drevet med slike saker i mer enn 35 år og har aldri opplevd at barnevernet selv har gått inn for tilbakeføring av barn til foreldre. Tvert imot så stritter barnevernet imot med all sin makt. Dette er hverdagen og slik som tingene egentlig er selv om barnevernet skryter av at de er på foreldrenes og barnas side. Barnevernet er tvert imot på barnevernets side og bare det.

Mye kan og bør sies om barnevernets måte å drive saker på, men sikkert er det at barnevernet ikke driver sin virksomhet slik loven påbyr. Det er ikke uten grunn at barnevernet har skaffet seg et slikt forferdelig rykte. Vi som ser det som en verdi å ha foreldre som er glad i oss og som har familie ellers som også er det, vi er for det første svært heldige som har unngått å bli fanget opp av barnevernets forskjellige metoder for å ta barn fra folk, og for det andre bør vi arbeide for at vi får et forandret barnevern i framtiden hvor barnevernet i samarbeid med foreldre og annen familie kan skape en framtid for barn med kjærlighet og respekt for barna.

En riktig god jul til alle som tenker med hjertet i denne barnevernsverdenen.


***