*

23 august 2020Nav-tabbe og avslagskultur

Av Bjørn Bjøro


• • • •
Innlegget ble postert som kommentar under Aftenpostens artikkel om den nye feilen fra Nav, den 21 august 2020.
Det er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • • •


Jeg er ikke forbauset over at en slik feil har skjedd og har utviklet seg i NAV.

Jeg kan vanskelig se at det er en tilfeldig feil. For meg ser den ut til å ha kommet som en følge av en avslagskultur som har utviklet seg gradvis etter at Trygdekontoret og A-etat ble til NAV. Det letes etter momenter og omstendigheter som kan brukes mot den enkelte. Her er utspringet.

Derfor er det sannsynlig at avslagskulturen også har gitt seg uttrykk på andre områder, og at den særlig rammer de svakere. I en sak jeg arbeidet med angående en som hadde fått ryggprolaps, som stod svakt på arbeidsmarkedet til alternative jobber, og som ikke var så flink til å snakke for seg, men som var opptatt av å trene seg opp igjen og arbeide så mye han var i stand til, så jeg hvordan han systematisk ble motarbeidet av NAV. I virkeligheten forsøkte de å presse ham ut av arbeidslivet. Bløff og udokumenterte påstander var en del av NAV sine virkemidler.

NAV bør endevendes, men jeg har liten tro på at det vil skje. Til det har forvaltningen for mye makt fått.

Med foreldrepenger var det nok en del uflaks, ved at NAV rammet en gruppe som også inneholder velutdannede, veltilpassede og taleføre.


**Se også


Ny Nav-tabbe
Dagbladet / NTB, 21 august 2020

Leder:
Navs oppgave er ikke å spare
Adresseavisen / Midtnorsk debatt, 22 august 2020

Nav har identifisert «noen hundre» som har mistet fedrekvoten - ber flere som har fått avslag om å melde seg
Aftenposten, 21 august 2020

Nav: "Noen hundre" fedre har fått feilbehandlet søknad om fedrekvote
Sunnmørsposten / NTB, 21august 2020

Nav-blemme: Flere har mistet fedrekvoten urettmessig
Nettavisen / NTB, 21 august 2020

Fedre fikk ikke penger – Nav innrømmer feil
Klar Tale / NTB, 21 august 2020

*

Parkinsons lov
Wikipedia, oppdatert per 18 januar 2020

#Heierna, vi trenger flere ansatte i barnevernet
FO (Fellesorganisasjonen), Uttalelser 2019

Bjørn Bjøro:
Kostbar unnaluring som barnevernsteknikk
MHS's hjemmeside, 2 desember 2019

Mika Leppänen:
Det er ingen kunst å spare 100 millioner i Arendal
MHS's hjemmeside, 16 august 2020

Marianne Haslev Skånland:
Mislykket sak brukt som argument for "mere barnevern" og "mere penger til barnevern"
MHS's hjemmeside, 23 desember 2014

 – :  
Møte om barnevernet – politikerne ut av boblen?
MHS's hjemmeside, 28 april 2018

 – :  
Kommersiell og offentlig barnevernsdrift på Dagsnytt 18
MHS's hjemmeside, 7 september 2019

 – :  
Child protection in Norway: Making parents pay
MHS's hjemmeside, 12-13 February 2016

 – :  
Praktisk hjelp, husmorvikar, kommunenes og barnevernets oppførsel
MHS's hjemmeside, 17 september 2014
http://www.mhskanland.net/page120/page312/page312.html

 – :  
Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
MHS's hjemmeside, august 2011

Irene Hov:
Handler barnerettighetsdagen om å produsere bidragsytere til samfunnet?
MHS's hjemmeside, 30 november 2017

Ole Henriksen:
Norge kjenner ingen tårer
MHS's hjemmeside, 21 oktober 2019

 Redaksjonen, Norge IDAG:
– Behov for lovendring om Barnevernet
Intervju med advokat Sverre Kvilhaug
MHS's hjemmeside, 8 oktober 2016

*