*

22 juni 2020
Look to Samnanger!

Av Olav Terje BergoFO-leder Mimi Kvisvik
har kritisert flertallet i Samnanger kommunestyre for å vurdere å rettsforfølge en tidligere leder for kommunenes barnevern for grove feil i sin behandling av barn i kommunen og for å vurdere å si opp avtalen med Bergen kommune om å kjøpe barneverntjenester fra dem.

Samnanger har kjøpt barnevernstjenester fra Bergen siden 2016, etter at en tidligere undersøkelse førte til at kommunens daværende barnevernleder sluttet, med en sluttpakke.

FO-tillitsvalgt for barnevernsansatte i Åsane og Arna Ole Mikalsen som siden 2016 har utført barnevernstjenesten for Samnanger kommune,
hevder at hvis de kan bli rettsforfulgt for feilbeslutninger i fremtiden, ønsker de ikke å utføre oppdrag for Samnanger. Det førte til at Samnanger kommunestyre i forrige uke vedtok å si opp avtalen med Bergen om barnevern.

Flere undersøkelser viser at mye er galt med det kommunale barnevernet over hele landet. Det preges av kompetansesvikt, svak ledelse, høyt sykefravær, høy gjennomtrekk og de gjør mange feil og grove feil i behandlingen av barn og familier. I Bergen som i de fleste andre kommuner er det nok mange som er på nippet til å slutte, slik Mikalsen frykter.

Det statlige barnevernet lider under vanstyre, ansvarsfraskrivelse og svak politisk ledelse fra regjeringen Solberg.

*

Kommunepolitikere holder normalt avstand til barnevernet. Det er ikke så rart. Barnevernet lar ikke folkevalgte få innsyn i sin behandling av enkeltsaker. Stiller folkevalgte kritiske spørsmål til barnevernets behandling av barn, får de beskjed om at det har de ikke noe med. Da er det ikke rart at det blir avstand, overflatisk kunnskap og begrenset handlingsrom for folkevalgte i kommunene.

De må velge mellom å forsvare barnevernet, uten å vite noe om sakene, før det står om dem i avisene, eller de kan holde avstand. Da er det ikke rart at det enten blir avstand, frustrasjon, mistenksomhet og kritikk, eller framføring av barnevernets argumenter.

Ansvarlige kommunalpolitikere er opptatt av at kommunen er en god arbeidsgiver med et godt forhold til ansatte og tillitsvalgte. Det er krevende. For barnevernet opplever å bli skutt på fra alle kanter, og reagerer sterkt hvis folkevalgte ikke viser dem blind tillit. Sine kritikere utenfor politikken avviser barnevernet med merkelapper som «barnevernshatere». Slik opptrer ikke en virksomhet som er trygg på egen kompetanse og beslutningskvalitet.

Hva skal og kan de folkevalgte gjøre med barnevernet? Øke eller redusere budsjettene? Vedta nye lover? Skifte ut ledere? Slå sammen eller dele opp avdelinger? Alt har vært prøvd. Felles for slike politiske grep er at de ikke virker.

Barnevernet i de fleste kommunene er havarert og nedkjørt, med langt mindre kompetanse enn de trenger for å kunne løse sitt krevende samfunnsoppdrag.

*

I organisasjoner med kompetansesvikt, svak ledelse og uklar styring, utvikler det seg ofte ukulturer som forsøker å skjule og bortforklare egne feil, egen inkompetanse og utilstrekkelighet. Det er lett å forstå. Ingen ønsker å leve med et stempel som inkompetent.

Dette er den menneskelige forklaringen på at barnevernet avviser kritikk, hevder de har alt for lite folk og penger eller de gir andre skylden for feilene de selv gjør.

Barnevernets ideologi har spredt seg til mange nærstående: Domstoler, fylkesnemnder, helse, skole og politi. Mange advokater, psykologer, fosterforeldre, barnevernsinstitusjoner og forskere er en del av barnevernsindustrien, og støtter barnevernet uten kunnskap om hva de gjør med barn.

Alle som har opplevd en snuoperasjon vet at det er umulig å få en organisasjon som motsetter seg endring og læring, til å lære å arbeide annerledes, uten at også ledelse, organisasjon og grunnverdier i organisasjonen endres. Sviktende kompetanse kan det bare gjøres noe effektivt med ved å iverksette en rekke fundamentale endringer.

Det virker underlig ulogisk at virksomheter som ikke fungerer, insisterer på å fortsette som før og gi gass på vei mot stupet. Utrolig nok er det en ganske vanlig dødsårsak for virksomheter som ikke overlever.

*

I Samnanger har ordføreren Knut Harald Frøland og kommunestyret valgt en annen linje, som forbundsleder Mimmi Kvisvik burde støtte, ikke motsette seg. Kommunen tar nå ansvar, har utredet tre enkeltsaker og forsøker å rette opp den grove uretten kommunens barnevern utsatte tre familier for gjennom mange år.

Barnevernslederen sluttet for flere år siden, da en overflatisk utredning tydet på at han hadde gjort mye galt. Siden er det valgt ny ordfører og flertallet i kommunestyret har skiftet.

Flertallet iverksatte en kompetent gransking. Den viste at den tidligere barnevernslederen trolig hadde brutt flere lover og misbrukt kommunale midler. Kommunen nå vurdere å følge opp, ved å holde sin tidligere ansatte ansvarlig. Det skaper diskusjon.

Det flertallet i Samnanger kommune er i ferd med å gjøre er modig og løfterikt, og et engasjement barn trenger. Det er avslørende at talspersoner for barnevernet kritiserer det Samnanger gjør. Barnevernets ledere og tillitsvalgte bør forlate det bakvendtlandet de har skapt rundt seg og ta kritikken som rettes mot dem alvorlig.


**Relatert


Barnevern og Samnanger kommune
Ut mot barnevern-exit: – Tragikomisk
Dagbladet, 17 juni 2020

Kommune vil saksøka tidlegare barnevernssjef: Barnevernstilsette fryktar for framtida
nrk Vestland, 12 juni 2020

Frykter massiv jakt på syndebukker i barnevernet
tv2, 19 juni 2020

Knut Harald Frøland:
Ein sti til betre vern for born og familiar
For Samningar: Ope politisk forum, 17 juni 2020

– Barnevernet forsøker å undergrave knusende rapport
tv2, 22 juni 2020

Samnanger bryter med Bergen: Etablerer egen barneverntjeneste
Norge IDAG, 19 juni 2020

Kommunestyret i Samnanger stemmer for mulig søksmål mot tidligere barnevernsansatt
Bergens Tidende, 11 juni 2020

Samnanger kommune – kommunestyremøte 18.06.2020
(Video)
Samnanger kommune
, 18 juni 2020

Sluttrapport
Gransking av tre barnevernsaker
Samnanger kommune

Samnanger kommune, 15 april 2020, oppdatert 5 mai 2020

Rapport og artikler om barnevernet i Samnanger
Oppdatert per 28 mai, deretter sist 16 juni 2020
Ved Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 28 mai / 16 juni 2020

*