*

31 januar 2020
Norske IS-barn og deres mødre

Av Svein Otto Nilsen,
fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag
og bystyrerepresentant i Trondheim


• • • •
Artikkelen ble publisert av Nea Radio den 15 januar med tittelen Norske IS-barn og deres mødre og av Frøya.no den 16 januar 2020 med tittelen Vi gjorde feil også med «tyskertøsene».
Den er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • • •


Tirsdag 14 januar ble det kjent at regjeringen likevel ville hente hjem norske barn og deres mor.

Kvinnen er siktet av PST for deltakelse i terrororganisasjonene IS. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem til Norge.

Frp tok dissens, og flere i partiet har uttalt seg sterkt kritisk til avgjørelsen og flere ledende Frp-politikere har krevd at partiet må gå ut av regjeringen. Har Frp totalt glemt hva som skjedde med de som forelsket seg med tyskere under krigen?

*

NRK2 hadde for noen måneder siden et program om de såkalte tyskertøsene i Danmark hvor hele 50.000 danske kvinner forelsket seg i tyske soldater under krigen. Dette var en skremmende dokumentar som viste hvordan samfunnet behandlet folk.

Situasjonen i Norge var nok enda verre og mange mødre og deres barn fikk en forferdelig behandling etter krigen. Mange kom aldri over denne behandlingen og lider den dag i dag pga. samfunnets kollektive avstraffelse.

Krigsbarn-mødrene hadde de første årene etter krigen et dårlig utgangspunkt på arbeidsmarkedet som enslige, unge og uglesette, og selv om det finnes mange enkeltunntak, resulterte det trolig i vanskeligere økonomi for denne gruppen sammenlignet med andre enslige mødre. Virkningene av manglende barnebidrag, unntak i barnetrygd, morstrygd og andre bestemmelser måtte nødvendigvis få konsekvenser for oppvekstforholdene for barna deres. I tillegg til effekten av denne statlige politikken kom den stigmatisering som de ble utsatt for, og det selvbilde de hadde fått som følge av sine valg under krigen.

*

Pensjonistpartiet som jeg representerer, kan ikke akseptere at man nå glemmer hva som skjedde etter krigen og den behandling krigsbarnemødrene og krigsbarna fikk. Jeg foreslo i bystyret i Trondheim for flere år siden at Trondheim kommune burde granske den behandling krigsbarna og deres mødre fikk etter krigen. Dette forslaget fikk dessverre bare min stemme.

Årene går, men behandlingen disse fikk blir aldri glemt.

Til Frp vil jeg si: Det er lov å se tilbake til den behandling de såkalte "tyskertøsene" og deres barn fikk i mange år etter krigen.

Alle kan tross alt gjøre feil i livet.


**Se også

Peter Ørebech:
Er det kanskje barnas mor som har styrt IS-kalifatet?
Nordnorsk debatt, 21 januar 2020
 
Marianne Haslev Skånland:
Familien fra IS, og norsk overtro om barn uten foreldre
MHS's hjemmeside, 1 februar 2020

*