*

8 september 2021
Anita Skippervik:

Valget er i gang – kortversjon av partiprogrammene om barnevern

• • • •
Innlegget har vært publisert på facebook i gruppen Barnets Beste den 14 august 2021.
Det er trykket her med forfatterens sjenerøse tillatelse.
• • • •


Valget er i gang og partiene har utformet partiprogrammer om forskjellige temaer.

I vår var det veldig viktig å stemme for den nye barnevernsloven som var oppe til behandling og få den sanksjonert før ferien kunne nytes av stortingspolitikerne.

Hva står i de forskjellige partiprogrammene om barnevernet? Her er en kortversjon fra partiprogrammene som en ellers ikke leser.

KrF heier på den reformen de mener blir gjennomført i 2022 med den vedtatte barnevernsloven, uten å ha jobbet for sitt partiprogram hvor det ene punktet er: At barn og foreldre skal ha rett til fri rettshjelp fra sak blir opprettet.
   Hvor står dette i den nye vedtatte barnevernsloven som har lagt opp til noe annet som liksom skal styrke rettsikkerheten? Bare dette punktet viser at barnevernsloven ikke skulle ha blitt vedtatt og at KRF har tydeligvis ikke lest loven de har rost opp i skyene.

H har også plan om å fortsette som før, men med krav om interkommunalt barnevern der det er færre enn fem ansatte og at alle kommuner har døgnberedskap med barnevernsfaglig kompetanse.

Sosialister burde absolutt stemme blått eller
SV, som vil jobbe for flere ansatte og avskaffe anbudsregimet i barnevernet.

MDG har ikke noe mening og har ikke nevnt ordet barnevern, men mener tidlig innsats er viktig.

V følger også opp med tidlig innsats og forebygging. I tillegg til at barn må ha rettsikkerhet og familier skal bli møtt med riktig kompetanse og tid, og samarbeid mellom hjem og offentlige etater skal styrkes.

SP støtter opp mot privatisering i barnevernet, og har også med økt kompetanse, økt antall ansatte og at familieplasseringer skal prioriteres. Partiprogrammet gjenspeiler ikke hvordan SP har forsøkt å få opp en skikkelig gransking av barnevernet med fokus på rettsikkerhet, og rakrygget stått på det siste året(1).

Ap vil gjennomføre en tillitsreform i barnevernet! Hvordan er godt spørsmål.

Dette ønsker de ved blant annet å utrede organiseringen av barnevernet. Mulig dette innebærer omorganisering med todeling av barnevernet for å lage en tillitsreform til en etat som har dobbeltroller de ikke klarer å håndtere. Det gir ikke tillit. En trenger ikke bruke mer av felleskapets midler for å utrede dette. AP burde sagt klart i fra ved å ikke stemme for å vedta den nye barnevernsloven som bygger på dagens system.

I andre partiprogram finnes formuleringer om todeling av barnevernet.

FrP ønsker visst en todeling av barnevernet selv om det er mer uklart, hvor staten skal ha ansvar for omsorgsovertakelser mens forebygging og hjelpetiltak fremdeles skal være et kommunalt ansvar.

PDK ønsker en familievernetat og en påtaleetat, og sikre rettsikkerheten til familiene. De vil legge ned det eksisterende barnevernet til fordel for et familievern med fokus på hjelp og gjenopprettelse av familien.

Liberalistene ønsker også en påtaleetat for tvangsinngrep, men prinsipielt at det skal være politiet sin oppgave. Alternativt en spesialisert avdeling underlagt politiet og at barnevernet bare skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldre.

*

Skal en ha tillit til partiprogrammene eller heller hva de faktisk gjør med å vedta en lov som bare er flikket på, og nekter å vedta gransking, da det vil være for belastende for de barnevernsansatte?

Utfordringen for partiene som var med på å vedta den nye barnevernsloven og som også er med på den såkalte barnevernsreformen, har til nå ikke vist noe i praksis av sine vedtatte partiprogrampunkter. Da burde de ikke ha stemt for den nye barnevernsloven, men utredet og formulert ny barnevernslov med todeling av barnevernet.(1)
Granskningsforslaget fra SP-representanter til Stortinget er lenket til
her.


**
Se også


Rikke Ekeberg:
Finnes det en reell politisk vilje til å gjøre noe for å beskytte barn i Norge?
MHS's hjemmeside, 18 august 2021

Olav Terje Bergo:
En rødgrønn regjering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig
MHS's hjemmeside, 6 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august 2021

  – :  
Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
MHS's hjemmeside, 7 september 2021

  – :  
Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

MHS's hjemmeside, 13 august 2021

  – :  
Valget 2021– Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
MHS's hjemmeside, 1 september 2021

  – :  
Valget 2021 – FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
MHS's hjemmeside, 4 september 2021

  – :  
Valget 2021 – SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra ansatser om barnevern
MHS's hjemmeside, 7 september 2021

  – :  
Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform
MHS's hjemmeside, 7 september 2021*