*

7 september 2021
Valget 2021 – PDKs store innsats for barnevernsreform

Av Marianne Haslev Skånland


Det er liten tvil om hvilket parti og hvilke politikere som har gjort den klareste innsatsen for ofrene for barnevernsovergrep, tidligere og nå frem til valget 2021. Det er Partiet De Kristne.

Ledende politikere i partiet har satt seg inn i konkrete barnevernssaker, har undersøkt sakene ordentlig, har skrevet og gått aktivt ut i sine distrikter for å få endret familie-ødeleggelser på lokalplan, har stått oppreist mot politiker-kollegers uvilje.

Den 29 august arrangerte PDK en åpen samling: 'Slå ring om Stortinget', spesielt konsentrert om bare dette emnet: familiers rett til samhold, og behov for politisk støtte til dette.

Norges familier har fortjent at PDK får mange stemmer ved dette valget, både fra kristne som har spurt seg alvorlig hva kristendom er i tider når samfunn og stat angriper familiers aller viktigste kjærlighetsbånd, og fra andre som har sannhet og humanitet som sentrale verdier.

Kanskje, kanskje PDK til og med kommer inn på Stortinget. Men uansett hvordan det går, skal PDK ha takk! De skal vite at deres innsats og deres syn har varig verdi, ikke minst for mange som har opplevet seg utstøtt av vår ganske selvtilfredse velferdsstat.

Hør selv fra videoene fra samlingen 29 august (lenker nedenfor)!


*


Pressemelding fra annonseringen på partiets
nettside, 6 august 2021, gjengitt etter tillatelse:

Slå ring rundt Stortinget
PDK vil markere et viktig politisk budskap til våre politikere og til valgkampen. Det finnes titusenvis av barn og familier som er sterkt berørt av svikt i dagens system.

Vi slår ring rundt Stortinget for våre barn og familier. Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk og vi ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere. Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge.

Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier og det biologiske bånd uten å vise omsorg for hvordan disse barn og familier skal vokse opp i dagens samfunn. Det får store konsekvenser å overse barn og deres rettigheter til et liv som skal være styrket gjennom innlemmelse av barnekonvensjonen og Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

Barn og foreldre som opplever samlivsbrudd mister sine rettigheter til en rettferdig rettergang og prosess i det offentlige. Det er en stor svikt blant etatene som gir våre barn dårlige oppvekstvilkår, foreldre som må kjempe en kamp for eksistens i dagens samfunn. At barn mister foreldre, og foreldre får en ødelagt økonomi bare for å forsvare sine rettigheter, er ikke bra for dagens samfunn og får store konsekvenser for det videre liv.

Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet

Partiet De Kristne er et landsdekkende politisk parti som vil bygge et samfunn med frihet og trygghet for alle.


*


Fra samlingen (innleggene er delvis overlappende):

Slå ring rundt Stortinget

Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet
(med bilder og video)
De Kristne, 30 august 2021

Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier
(med bilder og video)
De Kristne, 2 september 2021

Norge trenger nye politikere som vil reformere barnevernet inn på stortinget
De Kristne, 30 august 2021

PDK arrangement Oslo 29.8.2021, Tema: menneskeretter og barnevern
(video av hele møtet, 1 time og 45 minutter)
Familiekanalenyoutube, 30 august 2021
   Fra åpningen av arrangementet:
"Vi mener at dette er den viktigste saken som bør løftes fram i dagens samfunnsdebatt."

Bilder

Ropstad ville ikke møte da PDK demonstrerte: – Norge behøver et barnevern som taler barnas og familienes sak
Resett, 31 august 2021**

Se også


Maren Anne Krüger, Stortingskandidat:
Dagens kommentar 4. September 2021
Partiet De Kristne på youtube, 4 september 2021

Marianne Haslev Skånland:
Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

MHS's hjemmeside, 13 august 2021

 – :  
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august 2021


*