*

7 september 2021
Valget 2021 – SP med store svakheter i partiprogrammet men noen bra forslag om barnevern

Av Marianne Haslev Skånland• • • •
I forbindelse med valget i september er det både av interesse hva partiprogrammer sier, hva enkelt-medlemmer sier og skriver (særlig de som er sentrale og/eller står oppført som kandidater til stortingsvalget), og hva vi vet om partiene fra tidligere år.
   Det jeg skriver, er kun mine egne synspunkter. De er ikke objektive og heller ikke basert på noen rikholdig, balansert oversikt. Jeg gir heller ingen helheltlig anbefaling av partier 
basert på hvordan de stiller seg til alle slags spørsmål. Jeg begrenser meg til det som har nokså direkte med barneverns-spørsmål å gjøre. 
   
Se
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021.
og
Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
• • • •Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2021-2015 har barnevern på side 98-99, og viser noen innslag av forståelse av at endringer må gjøres:
" – Gjennomføre en helhetlig, uavhengig og faglig gjennomgang av barnevernet"
" – Redusere bruken av tvang i barnevernet."
" – Regulere enetiltak mye strengere og at det kun brukes i spesielle tilfeller der det er vurdert som barnets beste."
"Noen steder er det stort gjennomtrekk, høyt sykefravær, arbeidspress og lang saksbehandlingstid."


Programmet har likevel svært mange punkter jeg mener vil ha negativ eller ingen forbedrende virkning (jf
mine kommentarer til lignende punkter i FrPs program), bl.a økning av bemanning i barnevernet (negativt hvis barnevernet får fortsette å utvikle samme slags saker mot familier som de gjør); økning av fosterhjem og assistanse til dem; manglende forståelse av at sånt som barnevernsbarns psykiske plager ofte skyldes omsorgsovertagelsen og barnevernets andre handlinger, ikke foreldrene; tro på samarbeid, f.eks "regionale kompetanseteam" (uten at det problematiseres hva 'barnefaglig kompetanse' skal bestå av), osv.

Senterpartiet har en dårlig
fortid mht å gjøre innsats for barnevernsofre, men har isteden vektlagt hensynet til fosterpersoner og andre aktører i systemet. Noe av dette kan sees av stortingsdebatten av Hagen og Alvheims Dok 8-forslag til Stortinget 1995-96 om "tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise" (tilgjengelig på papir).

I nåtid har SP-politikere kommet med forslag og uttalelser som er betydelig sterkere og bedre enn det nåværende programmet viser:

Dokument 8:116S (2019-2020): Representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en heltetlig gjennomgang av barnevernet
Stortinget, 26 mai 2020
(legg merke til de 6 representantene som har undertegnet forslaget).

Krever full gransking av barnevernet: – Dette er en systemkrise
nrk, 3 juni 2020

Arnhild Skretting og Vidar Nedrebø:
2020 – blir det året for en helhetlig og faglig gjennomgang av norsk barnevern?
Senterpartiets fylkeslag Rogaland, 30 desember 2019

Advokatfirmaet Skretting:
Søsken til barn under barnevernets omsorg
MHS's hjemmeside, 18 juli 2021
(Firmaets leder Arnhild Skretting er den samme som er aktiv i Senterpartiet.)

Kjersti Toppe:
Ropstad, kor er du henne ?
Verdidebatt.no / Vårt Land, 24 oktober 2019Av de nåværende partiene på Stortinget er Senterpartiet muligens det som er å foretrekke å stemme på, hvis omlegging av barnevernet er viktig for en, og hvis man helst vil stemme på et parti som allerede er på Tinget og som har vist en del innsats og engasjement.


**
Se også


Marianne Haslev Skånland:
Noen synspunkter om barnevernet og partiene ved valget 2021
MHS's hjemmeside, 3 august 2021

 – :  
Valget 2021 – Barnevernet og stortingspartiene. Hva gjør de?
MHS's hjemmeside, 7 september 2021

 –  :
Valget i 2021 – To bra partier for barnevernsofre:
Partiet De Kristne og Liberalistene

MHS's hjemmeside, 13 august 2021

 – :  
Valget 2021– Partiet Demokratene er blitt problematisk for barnevernsofre
MHS's hjemmeside, 1 september 2021

 – :  
Valget 2021 – FrP har fjernet seg fullstendig fra barnevernsofrenes behov
MHS's hjemmeside, 4 september 2021
*