*

19 januar 2020
Dommene mot Norge ved EMD i barnevernssaker

Av Marianne Haslev Skånland


Det kan være nyttig å ha lettvint oversikt over hvor man finner dommene i de barnevernssakene
hvor Norge er blitt dømt – funnet skyldig i krenkelser – av EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstol) i Strasbourg. Det er 6 saker det dreier seg om:


(Adele)
Johansen v. Norway
European Court of Human Rights, 27 June 1996

(Blondina)
Jansen v. Norway
European Court of Human Rights, 6 September 2018

Storkammer-dom (key case):
(Trude)
Strand Lobben and others v. Norway
European Court of Human Rights, 10 september 2019

Storkammer-høring:
Strand Lobben and Others v. Norway (no. 37283/13)
European Court of Human Rights, 17 October 2018

KO and VM v. Norway (Ken Olsen and Vibeke Morrissey)
European Court of Human Rights, 19 November 2019

A.S. v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019

(Mariya)
Abdi Ibrahim v. Norway
European Court of Human Rights, 17 December 2019


Om tolkninger av dommene er det mye å si, blant annet om hvordan etablissements-bundne jurister stort sett gjentar og gjentar det staten (barnevernet) allerede har påstått, og hopper bukk over det viktige, idet de gjerne i intervjuer og artikler uttaler seg i det vide og brede om juridiske sider, og så sier (i rasende fart) at de psykologiske tingene har de ikke forstand på men de stoler selvsagt på den psykologiske ekspertisen (som det offentlige har benyttet). Politikere i maktposisjon og barnevernssystemets egne aktører tar modell av dette og bortforklarer på forskjellige måter at den norske stat er blitt dømt for alvorlige krenkelser overfor enkeltmennesker og familier. Det fører i denne sammenheng for langt å begynne noen diskusjon av statens og stats-støttenes ymse forsøk på å bagatellisere dommenes innhold. Følgende artikkel belyser imidlertid utmerket noe av det det ofte går i:  

Marius Reikerås:
Unøyaktigheter om EMD-dommene i kronikken "Det biologiske prinsipp – tilbake som førende prinsipp i barnevernet?"
29 desember 2019


Det finnes også barnevernssaker hvor den norske stat er blitt frifunnet, og våre myndigheter påberoper seg alltid disse og sier at den norske stat 'vant'. De skriver seg fra
før Europarådets rapport om europeisk barnevern (med norsk som spesielt eksempel) kom den 28 juni 2018:
Europarådet med kritisk rapport om europeisk barnevern

EMD er Europarådets domstol. Rapporten har uten tvil hatt effekt. Det virker som om den har vekket Domstolen til å se hvor ille essensen er i regjerende forestillinger om hva som verner barn. Allerede 6 september 2018 kom dommen i Jansen-saken, hvor Norge ble enstemmig dømt. 17 oktober 2018 var det muntlig høring i EMD’s Storkammer i Lobben-saken, som da hadde oppnådd å få anken godtatt for behandling i Storkammeret. Dommen ble først avsagt (offentliggjort) 10 september 2019, og saken og Storkammer-dommen regnes av EMD som en «key case» – en spesielt viktig sak. Det kan også være av betydning at de norske sakene nå er flyttet til Seksjon II (se nederst på siden her: Judges of the Court). Leder for Seksjon II er forøvrig den islandske dommeren Robert Spano. Han kan dansk, så han kan også problemfritt sette seg inn i dokumenter på norsk hvis han vil, uten å måtte skaffe seg oversettelse.**
Se også


Intervju med dommer Robert Spano
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 13 / 15 desember 2017

(Spano snakker forøvrig italiensk, fransk, engelsk og islandsk og altså også (nokså naturligvis) dansk.)*