*
12 august 2019
 
 
Barnevernet i Trondheim går riktig vei
 
Av Svein Otto Nilsen
gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre
 

•••

Svein Otto Nilsen er mangeårig politiker i Trondheim og Trøndelag. Han står i 2019 som førstekandidat på Pensjonistpartiets liste til kommunevalget i Trondheim og fylkestingsvalget i Trøndelag.
    Disse to artiklene har tidligere vært publisert på facebook og muligens som leserinnlegg i aviser (datoer usikre). Første del av den andre artikkelen var identisk med "Barnevernet i Trondheim går riktig vei". Kun fortsettelsen er derfor føyet inn her, som 'Andre del'.
    Artiklene er gjengitt med forfatterens velvillige tillatelse.

•••


Trondheim bystyre har vedtatt prinsipper for ny barnevernsstrategi i Trondheim kommune som andre kommuner i Norge bør kopiere.

Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner i Trondheim kommune skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon. Ingen barn skal flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak.
Barn som trenger å flyttes ut av hjemmet skal få et tilbud etter høye faglige og etiske standarder.

Trondheim kommune skal i tillegg ha et åpent og samarbeidende barnevern.
Det siste burde være en selvfølge, men det er fornuftig å vedta også det i bystyret.

Faglig sett dreier strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie noe man har kjempet for i svært mange år.

Sammenlignet med andre byer har Trondheim over år hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Det er flere årsaker til dette, blant annet at barnevernet har prioritert arbeidet med de tunge sakene. Samtidig viser det en omfattende bruk av fosterhjem og institusjon som tiltak.

Nå vil den biologiske familie være i fokus og det er virkelig bra.


**
 
 
12 august 2019
 
Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes?
 
Av Svein Otto Nilsen
gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre
 

(Første del: Identisk med "Barnevernet i Trondheim går riktig vei".)

*

(Andre del:)

Jeg får dessverre fremdeles saker som politiker hvor disse kriteriene som er vedtatt i bystyret totalt blir glemt av barnevernet i Trondheim.

Barnevernloven inneholder ingen særskilte regler om hvilke konsekvenser det får for ledere i barnevernet når regelverket ikke blir fulgt. Det finnes ikke særreguleringer av arbeidsforholdet til ansatte i barnevernet.

En eventuell individuell oppfølging av ledere i barnevernet, vil i tilfelle være en personalsak, og et forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte.

Når det gjelder den enkeltes ansattes ansvar gjelder alminnelige regler om erstatningsansvar og straffansvar.

Også barneverntjenesten som arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for sine ansattes uforsvarlige skadeforvoldelse.

Ledere i barnevernet har avgjørende betydning for den faglige utviklingen og kvaliteten i arbeidet som gjøres.

Svikt kan ha store konsekvenser for de barna og familiene det gjelder, og det er ofte vanskelig å rette opp feil i ettertid
.

**


Også av Svein Otto Nilsen:

Barnevernet er ikke hva vi tror
20 august 2017

Full granskning i barnevernet i Trondheim i kommende året
26 oktober 2018

Er det lov å kritisere barnevernet?
5 juni 2011

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker
27 februar 2012


*