*

4 september 2019
Samnanger med fantastisk innsats mot overgrep fra barnevernet

Av Marianne Haslev Skånland


I 2013 var det en stygg barnevernssak i Samnanger kommune øst for Bergen. Befolkningen var knapt forberedt på hvordan norsk barnevern pleier å gå frem, og en del politikere og kommune-administratorer trodde, som så mange i den norske befolkning, at barnevernets påstander og handlemåte var som de skulle være og at barnevernet skulle støttes. Barnevernets aksjoner sprengte en familie og ødela livet for flere mennesker.

Begynnelsen:

Forsøkt brukt til å fjerne barn fra mor
Bergens Tidende, 12. februar 2013


Men saken var ikke den første som hadde rammet barn og deres familier i Samnanger. I en eldre sak er to sønner av Edvin Bolstad nå blitt voksne og har gått sammen med sin far om å ta aksjon mot den omsorgsovertagelsen og adskillelsen som aldri skulle skjedd.

Ny rapport: Samnanger kommune brøt barnevernloven – vil gi tre barn oppreisning
nrk Hordaland, 15 august 2019

Ny gransking avslørte alvorlige feil i to barnevernssaker i Samnanger
Bergens Tidende, 15 august 2019


Det enestående er at her har vi en kommune hvor gode krefter ikke har gitt seg, men har arbeidet for å få erstattet galt med rett i den grad det er mulig. De har nå, med nye styrende krefter i kommunen, klart å få igjennom at det har vært foretatt en ny granskning, denne gangen med granskere som for to av sakene har gjort det jobben egentlig bør være: å eksponere sannheten.

*

Så gjør kommunen andre ting som er helt riktige: De legger granskningen ut offentlig; de foreslår at kommunen skal betale en oppreisning, spesielt til de rammede barna; de foreslår at kommunen må bevilge ytterligere midler til å få gransket også en tredje sak samt det utestående i en av de forrige; og de holder et kommunestyremøte som behandler bare denne saken om barnevernet, og streamer møtet og legger også det ut offentlig.

Møteinnkalling og granskingsrapport i barnevernssak - Samnanger kommune

Her er opptaket fra kommunestyremøtet:
"Samnanger kommune – Kommunestyremøte 22.08.2019"
Videoopptak av møtet. Én sak er til behandling: Barnevernet 
Samnanger kommune – Kommunestyremøte 22.08.2019 youtube, 22 august 2019

De fikk faktisk et enstemmig vedtak om å gjøre det riktige.

Det er helt åpenbart at denne offentliggjøringen er viktig. All konfidensialiteten om barnevernssaker, som sies å beskytte barn og andre sårbare individer, fremmer løgn og er en viktig del av skjevheten som fremmer maktovergrep og hindrer oss i å få et barnevern som beskytter barn og deres kjærlighetsbånd til sin familie. Tilsløring hindrer at befolkningen forstår hva barnevernet i realiteten gjør, og er på vakt. Da kommer det stadig nye saker av samme kaliber som de tidligere tragediene. Uten at folk er på vakt, vil de nåværende forstillingene i opplæringen i vern av barn, i utdannelsen av barnevernspedagoger og i andre profesjoner, bare fortsette, og det er den som skaper nye tragiske saker.

Det er slik fremgangsmåte som i Samnanger, hvor man har gått frem med mot og fasthet, vi savner i andre lokalmiljøer i Norge.

*

Når man hører på innleggene på kommunestyremøtet i Samnanger, er det ikke vanskelig å forstå at det har vært et stort arbeid å få dette til, og i mye motvind. Desto større respekt til dem som har gjennomført det. De har gått foran i kampen for å få sunnere forhold, og har både gitt de skadelidte familiene en oppreisning og med dette gitt Samnanger-samfunnet en verdifull gave. Og kommunen har stilt den gratis til disposisjon som et mønster for andre. Med dagens uheldige forhold i norsk barnevern er det nesten utrolig!

Her har Samnanger gjort alt riktig!

*

To av de nye artiklene lenket til nedenfor, de av Øyvind Røen (innlegget hans på møtet) og Erene Solsvik Bruvik, peker på viktige momenter.

Røen stiller spørsmål ved hvorvidt Samnanger-sakene var tilfeldige 'feil' i en liten kommune:

    "Korleis kunne desse sakene som kom frå barnevernet i Samnanger, flyta igjennom systemet utan at fylkesnemnd og domstolar reagerte? Eg har ikkje noko svar på dette spørsmålet, men eg håpar at det òg er folk og institusjonar utanfor Samnanger som ransakar si eiga rolle." ......
    "Men ein må òg ta med seg at barnevernet gjer feil også i store kommunar. Det veit dei som har følgt med i media dei siste åra. Eg trur at med eit så lukka system som barnevernet, utanfor demokratisk kontroll, er det alltid ein reell fare for at ueigna personar kan gjera stor skade. Dette gjeld anten kommunen er liten eller stor.
    Og så må ein sjå på den positive sida her: Samnanger har no som ein liten kommune teke ansvar og prøvd å rydja opp det som har vore gjort. Bergen har aldri kome i gang med granskinga av dei 10 sakene det vart gjort vedtak om der."

Det er ganske riktig all grunn til å se kritisk på fylkesnevnder og rettsapparatet generelt (jf Betryggende i fylkesnemnda), og på regjeringen Solbergs påstand om at sammenslåing av kommuner til større enheter vil være så gunstig for barnevernet, fordi barnevernerne da 'slipper' det ubehagelige i å aksjonere i sitt nærmiljø (Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern).

Bruvik peker på et eksempel på nederlaget til vår 'vakthund': offisielle media, her avisen Dagen:
"Har ikkje Dagen fått med seg at det er mange, mange familiar som har svært dårleg erfaring med barnevernet? Kva interesse syner Dagen for desse familiane?"

Hadde pressen gått skikkelig inn i barnevernssakene i samlet tropp, ville tragediene som har vært barnevernets merke i alle år fra vergerådene til i dag, ikke kunnet fortsette.


**
Fra 2019

Øyvind Røen, varaordførar i Samnanger:
Innlegg ved kommunestyremøtet i Samnanger 22 august 2019 om gransking av barnevernetl
MHS's hjemmeside, 4 september 2019

Erene Solsvik Bruvik:
Avisa Dagen og barnevernet
MHS's hjemmeside, 4 september 2019

*

Møteinnkalling og granskingsrapport i barnevernssak - Samnanger kommune

Her er opptaket fra kommunestyremøtet:
"Samnanger kommune – Kommunestyremøte 22.08.2019"
Videoopptak av møtet. Én sak er til behandling: Barnevernet 
Samnanger kommune – Kommunestyremøte 22.08.2019 youtube, 22 august 2019

Nettside:
For Samningar: Ope politisk forum

Ny rapport: Samnanger kommune brøt barnevernloven – vil gi tre barn oppreisning
nrk Hordaland, 15 august 2019

Ny gransking avslørte alvorlige feil i to barnevernssaker i Samnanger
Bergens Tidende, 15 august 2019

Ny gransking i Samnanger
Bergens Tidende, 22 februar 2019Noen artikler etc fra 2013-15

Marianne Haslev Skånland:
Hvem vurderer barnevernet i Samnanger riktig? – Folkefornuft mot politisk og byråkratisk galskap
Vedlagt innlegg, artikler og brev av Erene Solsvik Bruvik, Stein Birger Haga, Knut Inge Røen og Gottfred Haga
MHS's hjemmeside, 7 mars 2013

Granskere frikjenner barnevernet
Fontene, 7 januar 2014, oppdatert 27 august 2015

Forsøkt brukt til å fjerne barn fra mor
Bergens Tidende, 12. februar 2013

Viste mistillit til barnevernet med fakkeltog
nrk Hordaland, 12 februar 2013

Bilder fra fakkeltoget, tatt av Bjørn Arve Meyer, som tillot dem brukt i det vi publiserte om Samnanger-saken:
Bilde 1   Bilde 2   Bilde 3   Bilde 4   Bilde 5
Bilde 6   Bilde 7   Bilde 8   Bilde 9

Knut Inge Røen:
Ordføraren vår feilfri i barnevernssaka?
sett herifrå, 25 mars 2013

Rådmann beklager etter refs
Bergens Tidende, 17 april 2013

Ber barnevernsleiar ta permisjon
Bergens Tidende, 19 april 2013
*