*

18 juli 2021
Søsken til barn under barnevernets omsorg

Av advokatfirmaet Skretting


• • •
Dette innlegget ble publisert av Advokatfirma Skretting på deres facebook-side den 15 juli 2021.
Det er trykket her med sjenerøs tillatelse fra advokat Arnhild Skretting.
• • •


Barne- og familiedepartementet vil ikke gjøre det enklere å være søsken til de barn som staten overtar omsorgen for - De glemte tause barna!

Søsken har en menneskerett til å være sammen. Det følger av både
Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. 

Det er tragisk at Barne- og familiedepartementet i Prop.133 L (2020-2021) ikke vil endre barnevernloven slik at søsken vil bli gitt rett etter barnevernloven til å kreve samvær med sine søsken, men fortsatt vil overlate dette til barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal få fullmakt til å sørge for at søsken skal være sammen "i den grad det er til barnets beste".

Bakgrunnen for at Norge til stadighet dømmes i Strasbourg er at kontakt med biologisk familie så ofte av barneverntjenesten ikke blir vurdert å være til barnets beste. 

Vi i Advokatfirma Skretting støtter de menneskerettsjurister som hevder at vedtakelse av forslag til ny barnevernslov øker risikoen for at barn og barnefamilier fortsatt blir utsatt for menneskerettsbrudd fra myndighetenes side. 

Inn i sommeren deler vi i Advokatfirma Skretting en hjerteskjærende melding fra en fantastisk velfungerende storebror som hvert år siden han var liten gutt har fått krenket sine menneskerettigheter. Han har kun av og til fått lov å være sammen med sin lillesøster 2 timer i året:

"Eg har ei søster på 15 år. Som nogen vett.... men når eg snart går in denne dørå så får eg sitt na for 1. gang i år... i 2020 fekk eg sitt na 2 timer. Og i 2019 fekk eg se na i 1 dag. 

Hu her e som sagt 15 år... 2 timer i året me samvær. Det meine barnevernet e nok å vil helst ikkje gi oss noge samvær. 

Det e stiligt kor goe system me har i Norge. Men tenk om di hadde fungert og. 

Ka har eg gjort galt for å bli nekta kontakt? Sinnsykt... Noge av de som e fint me å jobba mye e at då har eg ikkje tid å tenka på alt dette. De har eg fonne ud, å takk GUD for det."


**
Se også


Venil Katharina Thiis:
Høringsnotat til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Venil Katharina Thiis og Gro Hillestad Thune:
Oversendelsesbrev til Familie- og kulturkomitéen i Stortinget
vedrørende forslag til ny barnevernlov

MHS's hjemmeside, 29 mai 2021

Tonje Omdahl:
Man opplever å miste litt av seg selv og tilhørigheten når barnevernet skiller søsken også
MHS's hjemmeside, 19 desember 2020

Kristine Bolstad:
Barnevernet tok alt jeg hadde – og knuste det
MHS's hjemmeside, 7 juli 2021

Øistein Schjønsby:
Barnevern – hva nå?
MHS's hjemmeside, 14 mars 2020

Ole Henriksen:
Hvorfor blir vi beskyldt for trusler og trakassering?
MHS's hjemmeside, 19 januar 2020

familien-er-samlet:
Samtaler eller avhør? Undersøkelse eller etterforskning?
MHS's hjemmeside, 4 januar 2018

 – :  
Det glemte voldsperspektivet
MHS's hjemmeside, 10 desember 2016

Marianne Haslev Skånland:
Hvorfor tar barnevernet noen barn i en søskenflokk men ikke alle?
MHS's hjemmeside, 18 oktober 2015

 – :  
Sterkt knyttet til moren etter barnevernets lange adskillelse
Fallitt for barneverns-psykologiens 'tilknytnings'fantasier

MHS's hjemmeside, 7 juni 2013

 – :  
Hvem skal betale for barnevernets omsorgsovertakelser – kommune eller stat?
MHS's hjemmeside, 5 februar 2021

Fellende dommer mot Norge ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker
v/ Marianne Haslev Skånland
MHS's hjemmeside, 12 mars 2020 –, sist oppdatert 1 juli 2021

*