*


 
Marianne Haslev Skånland:
Utredning om redaktøransvar og straffelovgivning
18. juni 2011


Jeg fant denne i Klassekampen for 16. juni 2011:

Utvalg møtt med kritikk

Det dreier seg om medienes rolle som samfunnskritikere, hvorvidt og hvem som er strafferettslig ansvarlig for ytringer, blant annet på nettet, og hvordan lovgivningen om dette skal organiseres. Fremstillingen er noe innfløkt, men noe interessant er der å hente.

Jf
Personvernnemnda: PVN-2010-11 Sletting av informasjon om beredskapshjem

Nøyaktig det sier også vi

Et par setninger fra Personvernnemndas vedtak, side 5, kan ikke gjentas
for ofte:
"Slik nemnda ser det må personopplysningsoven § 7 tolkes og forstås i samsvar med Grunnloven § 100 og EMK art 10. - - - Det er nemndas syn at et forbud mot personidentifiserende kritikk ville være uforenelig med ytringsfriheten." Det betyr ikke at vi kan skrive/si alt vi vil om aktører i barnevernsindustrien. Men lister over hvem som driver slik virksomhet, hvor de holder til, og at vi ikke kan anbefale dem, er altså kjempet frem og godtatt for tiden, omenn myndighetene og aktørene egentlig gjerne ville ha oss straffet med rulling i tjære og fjær, og kjølhaling dertil.
  

*