*
   


29. oktober 2011


Marianne Haslev Skånland:
Overvåking ved fotlenke på unge over 12 år i Danmark


   I Danmark har myndighetene for ikke så lenge siden skaffet seg lovhjemmel for å bruke fotlenke på oppsetsige barn og unge som ikke vil la seg disiplinere av dem. Det får man si var hjemmel for overvåking som har vasket seg! Den nye regjeringen vil avskaffe hjemmelen igjen:

Socialministeren vil fjerne fodlænker til 12-årige
Lov, der gør det muligt at give børn fodlænker, er aldrig blevet brugt
Politiken, 28.10.2011


   Jeg hadde aldri hørt om dette før – danske myndigheter har kanskje holdt fint tett om det? Planen om å avskaffe lovhjemmelen igjen møter etter sigende motstand! Jeg finner det grotesk-komisk at det ikke har vært på toppen av nyhetene i lange tider den gang det ble innført, og at det nå kommer frem gjennom at myndighetene vil avskaffe muligheten og øyensynlig legger vekt på at dette vil spare penger – de understreker ihvertfall at det vil spare inn 2,5 millioner! Per år, trolig.
   Riktignok sier den nye regjeringen at de har mere tro på voksne som skal være til stede og snakke med de unge, og det høres jo fint ut, men koker vel ned til psykobabbel-snakking utført av sosialarbeidere og pyskelusker som vanlig (og det vil nok koste adskillig mere). Ingen later til å forstå at de eneste som har rimelig mulighet for å komme i dialog med uregjerlige barn og unge, er de som de unge har et naturlig følelsesmessig bånd til og som de derfor i noen grad respekterer: deres egen familie.

   Så kommer det frem at hjemmelen aldri er blitt brukt! Vel og bra, det – én grotesk aksjon mindre overfor barnevernets ofre altså, og helt riktig å avskaffe muligheten. Men det reiser spørsmålet om hvor man vil spare inn de 2,5 millionene.
   Else Sommer etterlyser på Borgerdebat hvor de er blitt av. Jeg følte meg litt fantasifull og foreslo at de var gått med til å innkjøpe fotlenker som ligger parat i hver kommune, og til å sikre seg personale som går på ventelønn for å administrere lenkingen. Umulig? :
Fodlænke til børn

   Akk ja, det er vel farlig å i det hele tatt nevne den danske hjemmelen her i Norge, selv hvis Danmark skulle avskaffe den. Her hos oss vil det gi folk idéer om ting man kan
innføre, ikke avskaffe - især folk som hin berømmelige leder av barne-komitéen på Stortinget, May-Helen Molvær Grimstad, kanskje, og hennes parti KrF:

Bvl $4-24
RVB, 18.- 19. juli 2008

Barnevernet
DLF's vg-blogg, 13. februar 2007 - 8. april 2007
Dessverre har Aftenposten fjernet artikkelen som det siste debattinnlegget i tråden her refererte til, men jeg gjengir hva jeg selv skrev:
***
"april 8th 2007 at 18:12
  Det er litt vel sent å komme med flere kommentarer til denne artikkelen, kanskje, men her er et nytt Aftenposten-oppslag i samme gate, fra 8. mars:
Søstre på rømmen i Oslo
http://www.aftenposte...
  Det symptomatiske her er jo at ingen av de involverte “barnefaglige” ekspertene i artikkelen – politi og barnevernskonsulenter og etterforskere – har noe som helst å foreslå annet enn mere og sterkere tvang. Det foreldrene ikke makter, makter barnevernet enda mindre, det vet vi fra før. Man “plasserte jentene under omsorgsvedtak på institusjonen, det fungerte dårlig”. Politiet mener barnevernet “kunne gjort mer i forhold til den type problemstilling søstrene har havnet i” – hva nå enn det er for “problemstilling”, mens barnevernsvakten mener det “krever et tett samarbeid mellom oss og politiet” å finne ungdom som skjuler seg.
  Nå vil man tvangsskille de to søstrene, og nok en gang tvangsplassere dem på institusjon, denne gang bak låste dører.
  May-Helen Molvær Grimstad (KrF) på Stortinget ønsker å “snakke med barnevern og politi, for å høre om det er mulig å gi dem et bedre handlingsrom til å holde på barna i første omgang, og finne dem når de forsvinner”. Det er kjente toner fra henne, og så lenge hun får lov å representere Familie-komitéen skjer det neppe særlig erkjennelse der av fallitten i den offentlige “omsorgs”virksomheten barnevernet.
  Og allikevel betaler samfunnet i dyre dommer for å holde seg med disse besserwissere hvis ytelser er fløtepus-snakk uten substans."

***


*