*

31 desember 2013Marianne Haslev Skånland:

Viktig dom i England STØTTER endelig ytringsfrihet i barneverns-sakerEn finfin nyttårs-present til oss alle kommer her! :

Fra september i år -
The video judges tried to block: Father secretly records harrowing moment six-hour-old baby is taken away by social services
MailOnline, 5/6 september 2013

En far har altså tatt opp en video av sosialarbeiderne som fjerner deres nyfødte barn, han har tidligere blitt dømt til 6 måneder betinget fengsel fordi han nektet å fjerne videoen fra nettet, men har nå fått frifinnende dom fra en annen kaliber av en dommer, sir James Munby. Nå kan videoen vises fullt lovlig. Den ligger i artikkelen.

Det ser heldigvis ut til at flere i Storbritannia nå kanskje er i ferd med å våkne, og protesterer mot den ytterst skadelige aktivitetene til sosialarbeidere, politikere og administrative nevnder og myndigheter. Vi må se frem til de første rettssakene og fengselsstraffene for alle som deltar i grusomhetene.

Det er Suranya Aiyar i India som har oppdaget artikkelen og sendt lenke. I tillegg til at hun tidligere i år la frem
Guidelines for CWCs under POCSO (utmerkede retningslinjer som hun og flere arbeider for å få inn i lovverket i India), tar hun nå, med utgangspunkt i denne artikkelen i MailOnline, initiativ til å få etablert et forum for flere utviklingsland for å bekjempe barne"vern" slik det praktiseres i vestlige land:

The Indian government should convene a forum with other developing countries to protest Western child confiscation practices as a humanitarian issue. These stories are not the result of mistakes in a system but of a mistaken, brutal system that ignores the inhumanity of taking children away from their parents. Child removal is no answer to families in trouble. And it would appear that many families, such as this one, targeted by child protection services do not pose any harm to the child but merely need help either owing to special needs in the child or parent or owing simply to poverty.
Oversettelse:
Den indiske regjering bør sammenkalle et forum sammen med andre utviklingsland for å gå imot Vestlig barnekonfiskasjons-praksis som et humanitært spørsmål. Disse historiene er ikke et resultat av feil gjort innen systemet men av et galt, brutalt system som ignorerer det umenneskelige i å ta barn fra deres foreldre. Fjerning av barn er ingen hjelp for familier i vanskeligheter. Og det ser ut til at mange familier - slik som denne - som rammes av barnevern, ikke er til noen skade for barnet men bare trenger hjelp enten fordi barnet eller foreldrene har spesielle behov eller rett og slett på grunn av fattigdom.


*


*