*23 september 2014
Tillegg 18 mai og 3 juli 2015
Oppfordring til angiveri - men gode kommentarer
Forblindet intervjuobjekt og forblindet artikkel

Av Marianne Haslev SkånlandHer nedenfor er lenke til en særdeles usmakelig artikkel. Førskolelærer Lene Chatrin Hansen målbærer, øyensynlig både i en blogg og i en bok, alle de kjente propaganda-synspunktene, uten en eneste ordentlig motforestilling. Null forståelse for situasjonen for dem man anmelder, stor opptatthet av melderens ubehagelige "situasjon" hvis han/hun for eksempel risikerer å møte bekjente som de har meldt. Man skal melde man skal melde, og så videre og så videre. De som melder er "varslere" og må få oppfølging og støtte. Artikkelen har en hærskare av lenker videre til andre artikler som gir seg ut for å være basert på kunnskap ("- hva du skal se etter når det gjelder omsorgssvikt", "Tegnene du ikke visste om"), og som nærmest lister opp alt mulig som grunn til "bekymring" og melding til barnevernet - som om barnevernet og deres psykologer har kunnskap til å vurdere foreldre, barn og barns adferd realistisk.

For
alle som ikke visste hvilken vei opplæringen av førskolepersonale går, bør denne artikkelen være et klart varsko om hvordan det legges opp til at personalets holdning skal være til barna man sender inn i barnehagene.

Høy terskel for å varsle barnevernet:
– Varslere må få hjelp og veiledning etterpå
– Det er vår plikt å melde fra om omsorgssvikt. Men manglende oppfølging i etterkant gjør terskelen for å varsle barnevernet høyere, mener førskolelærer og forfatter Lene Chatrin Hansen.
abc nyheter, 22 september 2014


Men 8 kommentarer under artikkelen er verdt å lese, især 7 av dem viser klar forståelse av at barnevernet ikke er det det gir seg ut for. (Den åttende er mest opptatt av om en melder får ubehageligheter selv.) Vi får håpe de syv er virkelige, det vil si forskjellige, personer.

For meg er de en oppmuntring: De er et eksempel på hvor stor forskjell det er mellom tilstanden i dag og slik som det var for 20 år siden. Den gangen: Presse og media skjønnmalte barnevernet, eller var taus om barnevernsofrenes virkelighet, eller vred sin presentasjon av barnevernssakene til slik at barnevernet og uvitende godtfolk fikk det siste ordet. Internett eksisterte ikke.

I de offisielle media er situasjonen i dag omtrent som den var. Det er bare så vidt at noen få redaktører og journalister og programledere av og til er begynt å lure på om det kanskje . . . tross alt . . . noen ganger . . . skulle være noe i det ofrene kan fortelle. (Disse media-folkene får nokså tydelige abstinens-symptomer hvis de tar et skritt utenfor innhegningen av statsstøtte og stats-underdanighet.) Men i dag er det heldigvis slik at en rekke mennesker står opp og protesterer kraftig mot den slags forblindet propaganda som også artikkelen ovenfor kommer med. Og leser-kommentarene her er gode. Bravo for de syv.

18 mai 2015:

Artikkelen står fortsatt på abc nyheters nettsider, men kommentarene er fjernet! Diagnostisk for abc nyheters redaksjons uforstand om barnevernskritikk, antagelig.3 juli 2015:

Jeg satte for moro skyld inn en ny kommentar under artikkelen. Den ble fjernet i løpet av en times tid. ABC Nyheters holdning til pressens funksjon fikk vel dermed enda en liten bekreftelse?

Kommentaren var slik:


Marianne Haslev Skanland, Oslo
Her har det stått 8 kommentarer, 7 av dem gode. Men de var sterkt kritiske overfor barnevernet og førskolelærerens oppfordringer, det var vel derfor ABC Nyheter fjernet dem, antagelig. ABC Nyheter er kjent for å være svært så myndighetskonforme, og beskyttende for sine politisk korrekte intervjuobjekter.
*