*
Oslo 28 desember 2014Stavanger Aftenblad med riktig språkbruk

Av Marianne Haslev Skånland


I noen artikler om kommuner som vil eller ikke vil ha oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep, vold under barnevernet, bruker avisen faktisk betegnelsen "barnevernsofre".

Derfor sier de nei takk til et moralsk oppgjør
Les forklaringene til ordførerne som ikke lager oppreisningsordninger for barnevernsofre.
Aftenbladet, 27 desember 2014


Riktignok tenker de nok bare, eller mest, på folk som var utsatt for overgrep på institusjoner "i gamle dager", og det gjøres ingen klar forskjell mellom "barnehjem" og "barnevern", så fosterhjem er det taust om. Men det representerer allikevel en viss fremgang at noen i pressen endelig tar ordet "barnevernsoffer" i sin munn.

Det er fra barneverns-kritikerne betegnelsen stammer, og i debatter kommer det som regel snusfornuftige, naïve sjeler og
bebreider kritikerne nettopp dette - barnevernets tiltak skal man vær så god beundre uansett, og man skal ikke tillate seg å si at det ikke er "hjelp" barn normalt får av barnevernet. Likeledes er den offisielle presse svært fordømmende overfor dem som har innsikt, jf Arild Holtas
The media gives victims of the social services "the silent treatment".

Så Aftenbladets språkbruk her var uventet, og i særdeleshet fordi dette er i Rogaland, et fylke som holder seg med meget ille barnevern rundt omkring og med aviser som har hatt svært vanskelig for å forstå at folk med makt i barnevernet og politikken kan være både vedholdende usannferdige og vedholdende på ville veier.

Det var altså uventet men bra, og det er klart at det var på tide. Følger de så opp i Aftenbladet, mon? Ovennevnte artikkel er god, og har interessante oversikter i høyre kolonne. Nederst har artikkelen en liste over andre relaterte artikler. I to av disse titlene er også "barnevernsofre" brukt, likeledes brukes det inne i andre artikler (gjentatte ganger i
Flere kommuner vil betale for omsorgsvikt og overgrep fra 29 oktober) skrevet av de samme journalistene Hans Petter Aass og Thomas Ergo. Dessverre er mange artikler bare tilgjengelige for abonnenter.
  *