*


16 februar 2015


Nytteløs advokat vil ha mer barnevern og barnedomstol?
Omtrent så galt som det kan bli


Av Marianne Haslev Skånland
Her har vi det igjen – uansvarlige lettvintheter og sviktende innsikt hos en advokat:

Slik vil advokater stoppe Robert-sakene
Nettavisen, 16 februar 2015


1)
Advokat Kjell Holden vil altså at man skal 'løse' samværs- og barnefordelings-konflikter mellom foreldre ved å sende barn til barnevernet hvis den ene forelderen beskylder den andre for incest. Han mener det er et overgrep mot barna å fremsette slike beskyldninger hvis de er løgnaktige.
    Han er uhyre lettvint når det gjelder hva man utsetter barna for hvis man sender dem inn i barnevernet: både den uhyrlige påkjenning det er å bli berøvet den ene forelderen de har igjen, og også den behandling barn ofte utsettes for i barnevernet.

2)
Dertil er det nesten komisk akkurat i disse dager: Har han ikke orientert seg om
Tsjekkia-sakens begynnelse og forløp før han uttaler seg om det fortreffelige i å la barnevernet få kloa i barn på 'temporær' basis? Han kunne jo begynne med Jan Simonsens artikkel, og merke seg at det er gått ÅR uten at barna har fått komme hjem til noen av foreldrene – barnevernet vil jo også nå bortadoptere dem.

3)
Så sier han om overgrepsanklager at de var vanlige før Bjugn-saken, og "– Nå har det altså begynt igjen."
    Nei, godeste advokat, det har ikke begynt igjen NÅ. Det er kommet lenger NÅ. (Jevnfør
Overgrepskarusellen er i full sving igjen.) Det har drevet på hele tiden. Overgrepsfantastene lå, av frykt for å få aldri så lite motbør, nokså lavt en liten stund etter Bjugn-saken, men de har drevet på i flerfoldige år nå i ganske høyt tempo. Juristene har aldri tatt noe oppgjør med dem, aller minst strafferettslig. Det som stemmer, er derimot at nå kommer det et stort oppsving, jf vår barneministers og vårt barneombuds stadige opptatthet av 'vold mot barn'.

4)
Dernest tror han at en særskilt domstol vil bli bra:
"Holden etterlyser også egne barnedomstoler med spesialkompetanse på saker som har med barn å gjøre."
    
Er det mulig å gjøre dagens situasjon enda verre, så er det ved å opprette barnedomstoler. Det vil bli fylkesnevndene under nytt navn, med øket autoritet og samme type 'eksperter' som de som herjer i dag.
    
"Både advokat Thea Totland og advokat og psykolog Grethe Nordhelle har tidligere i Nettavisen tatt til orde for en slik særdomstol."
    
Det har de sikkert. En god del jurister liker å velte ansvaret over på 'eksperter', har en rørende tiltro til denne 'ekspertisen', og vil vel selv helst sitte trygt og bare administrere barn inn i foreldreløshet, ikke sette seg inn i hvordan oppvekst og liv blir for disse barna. Psykologer ser arbeidsmuligheter og har næringsvett, naturligvis.

*

Kjell Holden er moraliserende overfor foreldre:
"- Hvem tar vare på barnas interesser i disse sakene, hvor foreldre ikke tenker lenger enn sin egen nesetipp, sier Holden."
     
Her stiller han, i likhet med Hamlet, ikke samme krav til seg selv som han stiller til foreldre. Han mener vel at barnevernet tar vare på barnas interesser. Da er han ikke særlig omhyggelig med å skaffe seg kunnskap om virkeligheten i barnevernets makt. Så hvor mye lenger enn sin nesetipp tenker han? Hvor godt ivaretar advokatene barnas aller mest grunnleggende behov for ikke å komme under fremmede og berøves hele sin familie?
    Han er ikke kritisk til hvor slike forestillinger om overgrep kommer fra. Han finnes visst ikke kritisk til lærestoffet om barnevern som han har hatt i sin egen utdannelse? Hvilke kretser er det som forer foreldre med oppfatninger om utbredt incest? Jo, nettopp de samme som forer domstolene med svada om sin kompetanse til å 'vite' hva som er godt for barn. De samme kretser, med andre ord, som bistår barnevernet og domstolene i å sende strømmer av barn inn i ulykke i nåtid og fremtid. De samme som sørger for at det aldri blir slutt på den typen opplæring som tilføres nye generasjoner i barneverns- og psykolog-utdannelse.

Jurister flest og barnevern – det er en sørgelig historie.
  

*