*11 juni 2016Marianne Haslev Skånland:
Barnevernet – hva må skje nå?


••
Appell holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo,
den 11 juni 2016
••


Hva må skje for at Norge kan få et barnevern som verner barn?

Vi er kommet et stykke på vei, ved at mange flere tusener av mennesker, i mange land, nå vet hvordan det norske systemet fungerer til barns og foreldres verste.

Hva er det neste vi trenger?

*

La oss tenke tilbake til siste kommunevalg. Da var det et prøveprosjekt i noen kommuner: Ungdommer ned til 16 år kunne få stemme.
    Javel.
    Samtidig så får de disse 16-åringene ikke bestemme hvor de skal bo? Iallfall ikke hvis barnevernet har lagt beslag på dem. Barnevernet holder dem med makt frem til de er 18 år.


Så hva må skje?

Regjeringen må annonsere noe vi kan kalle et amnesti.
    Normalt er et amnesti noe man gir til folk som har gjort noe ulovlig. Slik er det ikke her. Men for barn som lengter hjem, men holdes fanget i fosterhjem og institusjoner mot sin vilje og uten at de har gjort noe straffbart, så er denne tvangen en straff. Det er som om de og foreldrene gjør noe kriminelt ved å ville være sammen.
    Da blir opphevelsen av tvangen et amnesti.

Regjeringen må gi klar ordre om at alle fosterbarn som vil, fritt kan dra hjem til sin familie og om nødvendig skal få hjelp til å komme seg hjem. Ikke la fosterpersoner prøve å presse dem, eller stille betingelser, eller nekte dem å ta med yndlingsbamsen sin, eller holde tilbake barnets kjæledyr i fosterhjemmet.

Gi politiet beskjed om at barnevernet ikke lenger har myndighet til å utkommandere dem for å hente barna fra foreldrene med makt når barna vil være hos foreldrene. Alle fosterbarn, uansett alder, som sier at de vil hjem, må ha rett til å komme hjem. Umiddelbart.
    De barna som ønsker å fortsette i fosterhjemmene, skal naturligvis også ha frihet til det, men ikke til å uttale seg på vegne av alle de barna som vil hjem.

*

Og så et skritt til:

Igjen kan vi tenke tilbake. Denne gangen helt til da Sovjetunionen hadde kommet i gang med "glasnostj" (åpenhet). I 1988 avlyste Gorbatsjov årets eksamener i faget historie! Helt nede på skolenivå.

    
Hvorfor?
    
Jo, da saklig informasjon ble tilgjengelig i Sovjetunionen, ble det klart at man ikke kunne fortsette med den uriktige versjonen av historien som en feilaktig ideologi hadde ført til. Man måtte ha helt nye lærebøker og ny undervisning, fra grunnen.

På samme måte må landet vårt stanse den nåværende opplæringen i barnevern som foregår rundt om på høyskolene.
    Nye kull studenter i barnevern ventes å begynne til høsten. Den samme opplæringen gis også stadig til barnehagepersonale, til juss-studenter, til politi og mange andre profesjoner.
    Det må stoppes, og nåværende lærestoff må vekk. Undervisningspersonale som utbrer dagens forestillinger om hva som verner barn, må stoppes i dette.
    Det er ille nok at det vil ta tid å få erstattet barnevernere rundt om som praktiserer en gal ideologi. Men ihvertfall må vi hindre at nye blir lært opp til det samme.
   Det må helt nye, andre krefter til, nye lærebøker, nytt personale til å gi studentene praksis, for å få slutt på de skadelige handlinger barnevernet så ofte driver med i dag.

*

Det fins en rad med ting som må gjøres for at familier i Norge skal bli trygge mot å bli rasert av landets egne myndigheter. Men disse to tingene er noe av det viktigste å komme i gang med.


Takk!


**Referanser:

History Tests Canceled for Soviet Youngsters : Decision, Affecting 53 Million, Will Provide Time to Correct Stalinist 'Lies,' Izvestia Says
Los Angeles Times, 11 juni 1988

Moscow Summit: Unmaking History and Debating Rights; Soviet Pupils Spared Exams While History Is Rewritten
New York Times, 31 mai 1988

Mikhail Gorbachev's Glasnost
OnThisDay.com, udatert


*