*
1 juni 2016
Marianne Haslev Skånland:
Avisen Vårt Land igjen – oppsatt på å "tro", og ivrig etter å skade dem som allerede er mishandlet


Den kristne, men utrolig myndighetstro avisen Vårt Land fortsetter sitt korstog mot folk som protesterer mot barnevernets overgrep. Her har vi nyhetssjefen Trygve W. Jordheim, som tror det er en konspirasjon som står bak demonstrasjonene, tror det faktum at folk demonstrerer er ytringsfrihet som skader, som villeder utlendinger til å misforstå og frykte den norske stat og ikke søke hjelp som finnes i hjelpeetatene.

Den skadelige barnevernskonspirasjonen
Demonstrantene tror de hjelper innvandrerbarn ved å advare mot barnevernet. De kunne ikke tatt mer feil.
Vårt Land, 31 mai 2016


Jordheim snakker om den "frustrasjonen" han mente å se i mange ansikter ved demonstrasjonen den 28 mai. Med nedlatenhet. Frustrasjon? Hos mennesker som er berøvet sine elskede barn?
    Herr Jordheim vil ikke at de norske "konspiratorene" skal villede disse stakkars utlendingene.
    Han kommer med "idealene": at barnevernet er der for å hjelpe barn som trenger det, ikke for å ødelegge immigrantfamilier, sier han. Hørt det før?
    Han ser ut til å være fullstendig låst i ikke å finne ut noe om hvorvidt idealet praktiseres.

*