*


17 oktober 2016
Statsråd Horne og regjeringen tar ikke effektive grep i barnevernstragedien

Av Marianne Haslev Skånland


Barneminister Solveig Hornes uttalelser i en ny intervju-artikkel i Dagbladet viser tydelig at protestene mot barnevernets overgrep ikke er bortkastet. Men hun setter sin lit til utvalg og ny lov og annen flikking, trass i at hun sier noe annet.

Det er ingen forståelse å spore hos henne eller regjeringen hun sitter i, av hvilken tragedie norsk barnevern er. De er under press på grunn av all kritikken, men her er ingen forståelse, ingen innsikt. Ingen anelse om hvor falske – uvitenskapelige – alle barnevernets kjepphester er: deres forestillinger om "tilknytning" og at barn ikke kan føres tilbake til familien fordi de antas å ha "knyttet seg til" fosterpersoner; deres "forklaringer" om at barns adferd og uttalelser når de rives bort fra foreldrene, skal tilskrives "traumer opplevet i foreldrenes hjem
før de ble fjernet"; idéene om at alt som går skeis for så mange barnevernsbarn skal bøtes på ved mer barnevern av samme sort.


Barnevernet under angrep
Horne vil endre barnevernets praksis: - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine
Horne vil endre barnevernets praksis: - Jeg ønsker at barna skal få komme tilbake til foreldrene sine
Barneministeren utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettigheter.
Dagbladet, 17 oktober 2016


"Horne er bekymret over den negative oppmerksomheten som rettes mot norsk barnevern fra utlandet.
    - Dette er ikke noe jeg tar lett på. Vi er avhengig av at barnevernet har tillit i befolkningen .."


En grunnleggende feil som gjennomsyrer hele Hornes tenkemåte her (som er den tenkemåten hennes departement, og forsåvidt hele regjeringen, hele tiden forsøker å plante i det norske folk), er at de omsorgsovertagelsene som foretas er berettigede, riktige, nødvendige. Det er de normalt ikke. Det er ikke nok å forsøke å endre på hva barnevernet gjør i ettertid. Barnevernets makt til å foreta omsorgsovertagelser må stoppes fullstendig.

Om artikkelens tittel:
Det hjelper lite å
ønske, Horne. Og det er ingen grunn til å vente på hva Strasbourg sier. Det er soleklart for alle med almindelig gangsyn at befolkningen lider under den nåværende spinngale etaten barnevernet, som Horne mener i hovedsak er bra. Skadeverket mot familiene må stoppes fordi man innser at det er uforenlig med humanitet og anstendighet, ikke bare hvis langvarig venting på prosess i Strasbourg eventuelt finner Norge skyldig i å bevege seg utenfor hva menneskerettighets-konvensjonen tillater av statlig tyranni.

Regjeringen må holde opp med disse flosklene, og
uavhengig av hva som måtte hende i Strasbourg og ellers i utlandet, utstede et amnesti for alle de barn som i dag holdes i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner, og gi dem deres frihet tilbake, frihet til fritt å dra til sine familier. Samtidig må regjeringen sette en øyeblikkelig stopp i alle de rettssakene som barnevernet fører for å beslaglegge nye barn.


**
  

Jf
Norsk barnevern under angrep
Forum Redd Våre Barn, 11 oktober 2016 –

*