*


19 november 2016
Jan Pedersen, Søgne:

Bort med barnevernsloven!


• • •

Artikkelen har tidligere vært publisert som "Side 3-innlegget" i Norge IDAG nr 42, 21 oktober 2016.
Den er publisert her med forfatterens vennlige tillatelse.
• • •

Lag en familiestøtte-lov istedet
Fra alle kanter kommer det berettiget kritikk av norsk barnevern. I mer enn 30 år har den ene skandalesaken etter den andre kommet:

Bjugnsaken, Naustdalsaken, IDA-saken, og en drøss med norske og utenlandske demonstrasjoner. Nå reagerer Europarådet som skal granske norsk barnevern. Og Europadomstolen skal ta opp 7 konkrete barnevernsaker.

Det siste som skjedde, var at NTB gikk ut med en melding 11.10. med overskriften "Norsk barnevern under angrep". Det var etter min mening på tide!

Hva sier meldingen? Jo, at en rekke land: Litauen, Latvia, Polen, Tsjekkia, Romania, Nigeria, Russland, Ukraina, Iran, Brasil, Thailand, Egypt og India har tatt kontakt med barne- og likestillingsdepartementet om barnevernet! Her har også vært flere møter med utenlandske ambassader og delegasjoner både i Norge og i utlandet. Utenriksdepartementet har vært representert på mange av møtene. Som kjent er det også avholdt ca 60 demonstrasjoner mot norsk barnevern rundt i verden!

Det forteller meg at regjeringen Solberg gjør Norge en velgjerning ved å trekke hele den norske barnevernloven, og i stedet utarbeide en ny lov som bør hete f.eks. "Familiestøtte-loven". Her bør all hjelp settes inn: Familiene skal ha hjelp, og det vil selvsagt også bety at barna blir sett i sin naturlige sammenheng: Med og i familien.

Det er her debatten nå må komme. Å flikke på barnevernloven er å kaste bort tid og økonomi.

Så sier NTB at landene har kontaktet Barne- og familiedepartementet. Det het det nemlig til regjeringen Stoltenberg forandret det til Barne- og likestillingsdepartementet. Fra 1.1.2006.

31.12.09 ble det til Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen Solberg har fra 1.4.2016 fått tilbake og satt det navnet som gjelder idag: Barne- og likestillingsdepartementet.

Familiedepartementet er fortsatt strøket. Småtteri? Nei, dette er også ideologi!


• •*