*
16 desember 2017Voldsbølgen og barnevernet

Av Jan Pedersen, Søgne


• •
Artikkelen ble publisert i Norge IDAG den 13 desember 2017.
Den er trykket her med forfatterens vennlige tillatelse.
• •


Det går en voldsbølge over ungdomsgrupper i Kristiansand. Barn fra 13 til 17 år bruker helgene til å ruse seg på alkohol og narkotiske stoffer. Så setter volden inn. Slåssing med tilskuere og filming for internett, har en moral: se hvor tøffe vi er! Under jubel fra tilskuerne blir vold forherliget ved ekstra jubel når et offer ligger på bakken og blir sparket i hodet! Da får en status!!

Så roper en på foreldre. De må gripe inn! Men de er jo maktesløse. En 13 års gutt som vil ut en lørdagskveld, blir holdt igjen av faren. Da lyder det fra gutten: "Du kan ikke legge hånd på meg, for da går jeg til Barnevernet og anmelder deg
." Og faren må la sønnen gå. Midt på natten kommer politiet med sønnen og ber faren ta bedre vare på ham. Hva skal foreldre gjøre, da? Foreldreretten er overtatt av staten.

Men staten blir "body-guard" for nynazistene som i sommer fikk fritt leide til å demonstrere mot vårt samfunn.

Så kommer de sammen til drøftingsmøte: politiet og politikerne. De får en sitasjonsbeskrivelse av hva den økende ungdomsvolden består i, og hvor den skjer. Men maktmidler er ikke på dagsorden, for det er så dyrt å ha flere politimenn der en vet vold eskalerer! Foreldre som vil hindre en 13-åring i å oppsøke de steder der vold utøves, har ikke maktmidler til å stanse den unge. Fordi Barnevernet "verner" mot foreldre som vil bruke fysisk makt.

Bak all volden står etter min mening angrepet på familien. I flere titalls år har familiens verdigrunnlag blitt ødelagt. Hele den sekulære lære der staten er større enn familien, har ført til voldstilstandene. Guds autoritet er borte, foreldrenes autoritet er bekjempet.

Volden synes å ha gode vilkår i et slikt samfunn.*