*


20 juli 2018
Å skille barna fra foreldrene – er Norge bedre enn USA?

Av Marianne Haslev Skånland
professor emeritus, Oslo


••
Artikkelen ble publisert den 14 juli 2018
i Haugesunds Avis og i Kristen Koalisjon Norge.
••Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte nylig De Forente Stater.

På tv-nyhetene her hjemme gjorde hun et spesielt poeng av at hun hadde kritisert USA for den nye praksisen med å skille migrantbarn fra foreldrene mens familiens søknad om asyl/innreise blir behandlet. Ifølge VG skriver utenriksministeren, gjennom sin kommunikasjonsrådgiver:
" – Det er klart at de siste dagers bilder fra USA vekker sterke følelser. Barn har krav på å få sine rettigheter ivaretatt, og det skal mye til for å skille barn fra sine foreldre:    
   – Det er opp til hvert land å utforme sin migrasjonspolitikk. Men dette er noe vi ikke ville gjort i Norge"

Krever norsk reaksjon mot Trump
VG, 19.06.2018Ikke?

Media i begge land har ivrig dekket de sterke protestene i USA mot slik praksis. Befolkningen er opprørt over hvor galt det er. På sosiale media og enkelte kommentarer i avisenes kommentarfelter, igjen i begge land, finner vi innlegg med et innhold som konvensjonelle media ikke nevner, fra folk som ser litt lenger, helt til
sammenhenger mellom standpunkter: Det dreier seg ikke bare om migrantbarn i USA. De som setter i verk disse adskillelsene i USA, det er USAs barnevern, de gjør det uten å opponere, og på den måten som er vanlig barnevernspraksis overfor egne innbyggere hver en dag. Til forveksling likt i Norge.

Suranya Aiyar:
It's not just migrant children – how child removals in the US system go wrong
SaveYourChildren, 20.06.2018

Den eneste forskjellen er faktisk i disse migrantbarnas favør: USA har ihvertfall i prinsippet har sagt at migrantbarna skal gjenforenes med sine foreldre når søknadene er ferdigbehandlet. Slike prinsipper fins i lovverk og prinsipputtalelser i Norge også, men her hindrer barnevern og uvitende domstoler det i praksis i de fleste tilfeller.

For ikke nå igjen å ta opp de tallrike sakene hvor norsk barnevern driver tvangsskilling av norske barn fra deres foreldre, og amerikansk barnevern tilsvarende, så la meg bare kort beskrive et eneste tilfelle der en liten familie har "krysset grensen" inn til Norge:

Det dreier seg om en nigeriansk mor og barn. I saker hvor Norge har beslaglagt barn av nigerianske mødre/foreldre, har Nigeria sagt ja til å ta familien tilbake hvis deres asylsøknad blir avslått og de skal deporteres fra Norge. Men Nigeria har sett litt av hvordan det offisielle Norge beskytter barn, og har meget våkent stilt betingelsen at foreldrene som skal deporteres får sine barn med seg, hvis Nigeria skal utstede reisedokumenter for dem, slik at de kan dra tilbake. Men det nekter Norge hvis barnevernet gjør krav på barnet. Foreldrene skal ut, barna skal beslaglegges for godt av Norge, til fosterforeldre eller adoptivforeldre eller institusjon.

I en slik sak opplevet moren først store påkjenninger i sitt møte med UDI. Det førte til en barnevernssak hvor barnevernet tok barnet. Så fikk moren avslag og skal utsendes. Barnevernet har villet gjøre det påtvungne bruddet med datteren permanent, og myndighetene holder for tiden på med å tvangsadoptere datteren bort til et homofilt par fosterfedre. Det tas intet hensyn til at dette for moren og hennes familie i Nigeria, som hun har god kontakt med, oppleves som en ytterligere uhyrlighet, idet homofili i Nigeria er straffbart med flere års fengsel. I sin iver etter ikke å diskriminere på basis av seksuell legning, har våre myndigheter intet til overs av menneskerettigheter eller humanitet for biologisk familie.

Bjørn Bjøro:
Et system som stresser
Verdidebatt, 13.06.2015

Engelsk versjon med litt flere opplysninger:
A system that wears people down
MHS's hjemmeside, 27.09.2015


*


Norge har tallrike lignende saker, både nye og gamle, og de gjelder innvandrere til Norge fra mange forskjellige land. Det blir altfor omfattende å skulle nevne alle. Godt beskrevet er den tsjekkiske moren Eva Michalákovás og hennes to sønners sak, jf delvise oversikter, med henvisninger til artikler:

Barnevernssaken i Norge om de tsjekkiske barna til Eva Michaláková
MHS's hjemmeside, 22.10.2015

Tsjekkisk familie hardt rammet av det norske barnevernet
Forum Redd Våre Barn, 11 desember 2014 – 10 desember 2017


Helt nylig har en polsk familie av norsk barnevern og politi blitt nektet å få assistanse fra en polsk konsul:

Polska ambasador domaga się wyjaśnień (Den polske ambassadør ber om en forklaring) (Google Translate ser ut til å gi en pålitelig oversettelse av artikkelen.)
NPortal.no
, 8.07.2018

Offisiell polsk protest etter at den polske konsulen ble antastet og trakassert av politiet og barnevernet
Søkelys, 10.07.2018

Polsk konsul: – Ble fysisk stanset av Barnevernet
Norge IDAG, 10.07.2018

Polsk konsul mener seg trakassert av barnevernet og politiet
Resett.no, 11 juli 2018


European consul abused by Norwegian police in Barnevernet case
Christian Coalition World, 28 June 2018

Norwegian authorities ignore case about Poland's consul, Slawomir Kowalski – "Disagreement about embassy's behavior"
Christian Coalition World, 10 July 2018


*


Vårt utenriksrepartements nettside har under "Menneskerettigheter" en avdeling som heter
"Barns menneskerettigheter" (sist oppdatert 30 oktober 2014).

Blant barns rettigheter er retten til å være hos sine foreldre ikke nevnt. Ordet "foreldre" finnes i det hele tatt ikke i teksten.

Det blir gjerne slik når våre myndigheter baserer sin politikk på FNs barnekonvensjon, som i stor grad resonnerer som så at barn får rettigheter ved å fristilles slik at båndene til foreldrene bagatelliseres. (Det er nyttig å merke seg hvilke krefter i FN-systemet som har utviklet denne konvensjonen.) Det er nærmest kjemisk fritt for det bærende i
Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjons (EMKs) Artikkel 8: at retten til "familieliv" er en gjensidig og felles rett for barna og foreldrene.

Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv
  1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 
  2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 


Jf
Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd


**
*