*


31 august 2018
Min erfaring med å debattere på Kvinneguiden

Av Gunnar Sveen


Høsten 2016 søkte jeg etter informasjon om en barnevernsak som var i media. Denne saken fattet min interesse på grunn av at den var så alvorlig og graverende.

I søkene mine kom jeg over
Kvinneguiden og en debatt om denne saken. Jeg ble mildt sagt sjokkert over det jeg så i denne tråden. Det var side opp og side ned med hets, sjikanering, latteliggjøring, mobbing og en ovenfra og ned holdning mot ofrene i saken. Derfor bestemte jeg meg for å se om det var flere barneverntråder på Kvinneguiden av samme karakter.

Og det var det. Hver eneste debatt om Barnevernet var av samme karakter og støtte til Barnevernet. Uansett. Selv om det var bevist at barna og deres familier var ofre for justismord, dokumentforfalskninger og overgrep.

Jeg bestemte meg derfor for å registrere meg på Kvinneguiden og i første omgang diskutere i tråden om saken i media. Brukerne på Kvinneguiden tålte ikke at det komme saklige argumenter og spørsmål hvor de måtte bruke hodet og tenke over om det var flere sider av saken. De var fastlåste i sin tankegang. Nå i ettertid når denne familien vant saken mot Barnevernet ble det stille fra dem om dette.

I desember 2016 dukket det opp en tråd som hadde vart over lang tid. En tråd som omhandlet Facebook-gruppen
Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet. Der hang brukerne ut innlegg og flere navngitte personer fra gruppa. De latterliggjorde barn, tenåringer og voksne. Når jeg gikk inn i den tråden og stilte spørsmål til handlingene ble jeg utsatt for stygge personangrep. De prøvde til og med å få det til å se ut som at jeg var psykotisk, hadde psykiske problemer, var sinnsyk og ikke var tilregnelig. Denne tråden er nå stengt og moderert, men det er fortsatt noen små spor etter behandlingen jeg ble utsatt for. Kvinneguiden har et ris og ros rom på forumet. Der ble jeg anklaget for å ha bedrevet ensidig meningspåvirkning i over 40 sider i tråden om gruppa. Dette fordi at jeg stilte kritiske spørsmål til oppførselen mot barn og foreldre under Barnevernet.

Jeg opplevde selvfølgelig å bli sliten av Kvinneguiden. Men jeg er veldig glad for at jeg har vært der og stått opp mot holdningene der. Jeg opplevde ikke å bli så mye provosert, og jeg er egentlig ikke så sjokkert lenger. Holdningene der er de samme som jeg og sikkert mange her har opplevd innenfor Barnevernet.

Jeg opplevde aldri å tape en debatt på Kvinneguiden. Det er det jeg syns er mest fascinerende. De har tynne argumenter og aldri dokumentasjon. Derfor var jeg som regel smilende og generelt sett i godt humør.

Argumentene som gikk igjen var disse:
1. Barnevernet er der for barna. Ikke foreldrene.
2. Foreldrene har ikke selvinnsikt.
3. Barna er lojale mot sine foreldre og lyver derfor til Barnevernet.
4. Det er alltid en god grunn til at Barnevernet henter barna.
5. Barnevernet har taushetsplikt.

Alle argumentene kan motbevises. En gang kom det et blogginnlegg som de skulle ha til å være dokumentasjon. I tillegg krever de at det skal legges ut dokumentasjon fra forskning, statistikk og studier. Mens de selv la ut blogginnlegg. Når jeg resonnerte med dem rundt dette ble de rasende.

Husk alltid at når du snakker med barneverntilhengere så er det du som har fakta og sannheten om hva du vet og har kunnskap om. Det har ikke de, og hvis de har det ønsker de ikke å innrømme det.


**
*